czwartek, 25 sierpnia 2005

XXVIII sesja Rady Miejskiej

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 30 sierpnia 2005 r. o godzinie 1600 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. 27 Stycznia 4, odbędzie się
XXVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SKÓRCZU
IV kadencji

Porządek obrad:

Część pierwsza - sprawy regulaminowe .

Otwarcie sesji i powitanie.
Stwierdzenie kworum.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady.
Zgłaszanie uwag i poprawek do porządku obrad.
Część druga - obrady.

Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
Rozpatrzenie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Miejskiej Skórcz za I półrocze 2005 r.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na rok 2005.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia treści aktu założycielskiego oświatowej jednostki organizacyjnej prowadzonej przez Gminę Miejską Skórcz.
Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej.
Rozpatrzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej z wykonania planu pracy za I półrocze 2005 r..
Przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej na II półrocze 2005 roku.


Część trzecia - zakończenie obrad.

1. Interpelacje, wnioski i zapytania.

2. Zakończenie obrad.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz