sobota, 17 października 2009

Dzień Edukacji Narodowej w Kopytkowie

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dzieci uczęszczające do Świetlicy Środowiskowej realizującej program socjoterapeutyczny w Kopytkowie pod opieką pani Danuty Nitza oraz Małgorzaty Zawadzińskiej i Marzeny Laskowskiej w dniu 13 października przygotowały uroczyste przedstawienie na cześć wszystkich nauczycieli.
Dzień Edukacji Narodowej, który zastąpił tradycyjny Dzień Nauczyciela, obchodzony jest co roku w rocznicę utworzenia Komisja Edukacji Narodowej 14 października 1773 roku. Obchody święta wszystkich pracowników edukacji przewiduje uchwalona w 1982 roku Karta Nauczyciela, która w Artykule 74 (Rozdział 9) stanowi: "W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych."
Zaproszeni goście zostali powitani przez panią kierownik Danutę Nitza i zaproszeni na program artystyczny z udziałem dzieci uczęszczające na świetlice. Nad całością czuwała pani Małgorzata Zawadzińska. Dzieci dały sobie świetnie radę z przedstawieniem. Po każdym występie młodzi artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Na zakończenie dzieci wręczali wszystkim własnoręcznie wykonane laurki i kwiaty.

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania uroczystości, a szczególnie:
- dzieciom uczęszczającym do świetlicy.
- Kołu Gospodyń Wiejskich.
- Szkole Podstawowej w Kopytkowie.
- panu Januszowi Moczyńskiemu.
- Gminnemu Ośrodkowi Kultury Sportu i Rekreacji.

Opracowała: Danuta Nitza

Zdjęcia
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz