sobota, 24 października 2009

Starogard- nowa ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych.


Starogard- nowa ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych.


Z dniem 1 sierpnia 2009r. weszła w życie nowa ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych, która określa między innymi zasady konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez masowych. W stosunku do poprzedniej pojawiło się w niej szereg zmian, dzięki którym łatwiej będzie w przyszłości wyegzekwować porządek oraz konsekwentnie karać łamiących prawo uczestników imprezy. Chodzi tu przede wszystkim o pseudokibiców i stadionowe burdy.

Jak trudno jest zapewnić bezpieczeństwo podczas imprez sportowych doskonale wiedzą ich organizatorzy. To na nich w głównej mierze spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom przebywającym na stadionie lub w miejscu odbywania się imprezy.

Znowelizowana ustawa wprowadza wyższe kary od tych przewidzianych wcześniej, rozgraniczając jednocześnie czyny na przestępstwa i wykroczenia. W przypadku wykroczeń przewidziana jest kara grzywny nie niższa niż 2 tys. zł.

Grzywną taką może zostać ukarana osoba, która w trakcie imprezy przebywa w miejscy nieprzeznaczonym dla publiczności. Tej samej wysokości grzywnę otrzyma osoba, która wniosła lub posiada na imprezie masowej napoje alkoholowe.


Za przestępstwo natomiast odpowie ten, kto wniesie na imprezę masową - broń, wyroby pirotechniczne (np. petardy), materiały pożarowo niebezpieczne (np. race) lub inne niebezpieczne przedmioty. Osobie takiej grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Tyle samo otrzymać może kibic lub uczestnik imprezy, który popełniając czyny zabronione określone w nowej ustawie, chcąc pozostać anonimowym za pomocą elementu odzieży lub jakiegoś przedmiotu zasłoni swoją twarz.

Niewiele mniejsza kara, bo do 3 lat pozbawienia wolności grozi osobie, która w trakcie trwania meczu wejdzie na teren, w którym rozgrywane są zawody sportowe.


Nowa ustawa nakłada szereg praw i obowiązków zarówno na organizatora jak i na uczestników imprez masowych. Nie sposób wymienić ich w kilku zdaniach. Osoby zainteresowane tym tematem powinny zgłębić swoją wiedzę w tej dziedzinie. Pamiętajmy o tym, że nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

Starogard Gd. dnia 22.10.2009r.


mł. asp. Marcin Kunka

Oficer prasowy

KPP Starogard Gdański

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz