niedziela, 18 października 2009

Uroczystości obchodów jubileuszu 40-lecia Szkoły im. Bohaterów Westerplatte w Pinczynie - cz. 2

Sala gimnastyczna szkoły w Pinczynie. Na scenie z sufitu zwisają biało-czerwone materiały. Na granatowym tle napis: "Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu swoje Westerplatte" (Jan Paweł II). Chór pod wodzą Wojciecha Gdańca. Powitanie gości.
Dwie prowadzące mówią na zmianę. Pierwsza: : Oczy otwieram - staje się świat. / Za nami tyle niecodziennych dat… / Trzeba żyć naprawdę, / By oszukać pędzący czas. / Pięknie żyć w zachwycie / Życie zdarza się raz…

Druga: Dzisiejszy dzień to kolejna niecodzienna data, która zapisze się na kartach historii szkoły w Pinczynie. I pomimo, że pragniemy oszukać pędzący czas, to już 40 lat minęło od chwili, gdy w murach tej szkoły 1 września 1969 roku zabrzmiał pierwszy dzwonek... Niedawno obchodziliśmy 70. rocznicę pamiętnego września 1939 roku i wspominaliśmy bohaterską obronę Westerplatte. Aby pamięć o tych, którzy zginęli w obronie Ojczyzny nie zaginęła, 40 lat temu szkoła w Pinczynie otrzymała zaszczytne imię Bohaterów Westerplatte i sztandar.


Sala gimnastyczna szkoły w Pinczynie. Na scenie z sufitu zwisają biało-czerwone materiały. Na granatowym tle napis: "Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu swoje Westerplatte" (Jan Paweł II).Zespół występujący pod wodzą Wojciecha Gdańca.

- Dziś historia zatacza koło. PSP im. Bohaterów Westerplatte w Pinczynie otrzyma nowy sztandar. Witam wszystkich, którzy przeżywają wraz z nami dzisiejsze święto.
- Nastąpi teraz wprowadzenie nowego sztandaru SP im. Bohaterów Westerplatte oraz sztandaru PG im. Ks. S. Hoffmanna. Pojawi się także sztandar II Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich.
- Baczność! Poczty sztandarowe wprowadzić! (wchodzą poczty - SP, PG, szwoleżerów, werbel). Do hymnu państwowego!Przemawia dyrektor szkoły Iwona Loroch.

- Szanowni goście - mówi dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Pinczynie Iwona Loroch. - W życiu każdego człowieka, każdej zbiorowości są chwile, wobec których nie można przejść obojętnie. Momenty wyjątkowe, skłaniające do refleksji, wspomnień, przemyśleń... Okazje tego typu nie zdarzają się co dzień, to wydarzenia niezwykłe, na które czeka się latami i które równie długo wspomina. Tak wyjątkowe wydarzenie przeżywamy dzisiaj my: nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice, mieszkańcy Pinczyna i nasi przyjaciele. Tą wyjątkową chwilą jest uroczystość 40-lecia Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Bohaterów Westerplatte w Pinczynie. Jest mi niezmiernie miło, że w imieniu całej społeczności szkolnej mogę powitać wszystkich przybyłych gości. Cieszę się, że przyjęliście państwo nasze


Dostojni goście. Wśród nich, trzeci od prawej w pierwszym rzędzie, senator Andrzej Grzyb.


zaproszenie i że będziecie w dniu dzisiejszym z nami. Mam zaszczyt powitać parlamentarzystów: posła na Sejm RP - panią Danielę Chrapkiewicz oraz posła - pana Sławomira Neumanna, senatora RP - pana Andrzeja Grzyba. Serdecznie witam: dyrektorów Delegatury KO w Tczewie oraz w Kościerzynie - panią Halinę Uchman oraz pana Stanisława Sumowskiego wraz z wizytatorami, naczelnika Wydziału Oświaty w Starostwie naszego powiatu - pana Marka Gabriela. Gorąco witam radnych Powiatu Starogardzkiego - pana Arkadiusza Herolda oraz pana Józefa Pekę. Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych kapłanów, na czele z księdzem Mieczysławem Bizoniem - proboszczem naszej parafii. Równie serdecznie witam gospodarza naszej gminy wójta Krzysztofa Trawickiego, przewodniczącego Rady Gminy Zblewo - pana Janusza Trochę, wicewójta gminy Zblewo - pana Artura Herolda oraz radnych gminy Zblewo. Witam wszystkich dyrektorów szkół i przedszkoli, a w szczególności byłego kierownika tejByły kierownik szkoły Mieczysław Narloch i była pani dyrektor szkoły pani Gertruda Stanowska.

szkoły pana - Mieczysława Narlocha oraz byłą dyrektor szkoły - panią Gertrudę Stanowską, których bardzo serdecznie gościmy wraz z byłymi nauczycielami i pracownikami tej szkoły. Bardzo serdecznie witam fundatorów sztandaru, przyjaciół szkoły oraz wszystkich pozostałych gości.
Szanowni zebrani! Minęło już 40 lat, kiedy mieszkańcy Pinczyna otrzymali upragniony budynek nowej szkoły, na który z utęsknieniem czekali od lat.
1 września 1969 roku uczniowie rozpoczęli nowy rok szkolny w nowej szkole, w tamtych czasach na wskroś nowoczesnej. Dla uczczenia 30. rocznicy wybuchu II wojny światowej szkole nadano zaszczytne imię Bohaterów Westerplatte oraz przekazano sztandar. W tym roku obchodzimy równie ważną rocznicę, zarówno dla całego narodu polskiego, jak i naszej szkoły. Mija bowiem 70 lat od bohaterskiej obrony Westerplatte, gdzie polscy żołnierze z ogromnym poświęceniem bronili naszej ojczyzny. W tym czasie równie tragiczne wydarzenia objęły cały kraj - stały się one symbolem martyrologii narodu polskiego. Dziś, gdy przeżycia owych dni grozy zacierają się w pamięci starszego pokolenia, a powojenne pokolenia nie znają ich wcale, jakże ważne są słowa Leona Pasternaka: Wznosząc świat sprawiedliwy, / Świat ocalony z zagłady, / Zapamiętamy na zawsze: / - że po to zginęli tamci / Abyśmy my mogli żyć." Uczniowie naszej szkoły na przełomie wielu dziesięcioleci mieli to zobowiązanie zawsze w pamięci. Również wówczas, kiedy Westerplatte odwiedził nasz wielki rodak Jan Paweł II. Wtedy do zgromadzonej tam młodzieży zwrócił się ze słowami: "Każdy z Was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte. Jakiś wymiar zadań, które musi podjąć i wypełnić. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić". Słowa te były bardzo bliskie sercu i zapadły głęboko w pamięć uczniom naszej szkoły, którzy w ten sam sposób pojmowali zobowiązanie wobec swojego patrona - Bohaterów Westerplatte. Dziś Westerplatte dla naszych uczniów to również obowiązek - obowiązek sumiennej i systematycznej nauki, to obowiązek własnego, świadomego rozwoju, to wręcz nakaz niezmarnowania swojego talentu. Podczas dzisiejszych jubileuszowych uroczystości nastąpi symboliczne przyjęcie do szkolnej społeczności - najmłodszego rocznika uczniów. Będzie to dla nich wyjątkowe przeżycie, bo przypadnie im historyczny zaszczyt ślubowania na nowy sztandar, który zostanie przekazany szkole. Sztandar będzie na nowo umacniał nas w naszych dążeniach do wybranych ideałów i celów. Będzie symbolem wartości, które są najważniejsze w życiu każdego Polaka. W imieniu całej społeczności szkolnej chciałabym wyrazić ogromną wdzięczność wszystkim fundatorom nowego sztandaru. Nie po raz pierwszy wsparli państwo naszą szkołę. To dla nas radość i jednocześnie przywilej mieć takich przyjaciół. Przyjmijcie, drodzy fundatorzy, podziękowanie za okazane serce i dobrą wolę. Szanowni Państwo ! Drodzy uczniowie! Nasza szkoła na przestrzeni minionych dziesięcioleci wykształciła wielu mądrych, odpowiedzialnych i szlachetnych ludzi. Z perspektywy mijających lat działania dydaktyczno-wychowawcze szkoły uwieńczone zostały wieloma sukcesami. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie dyrektorzy i wspaniali pedagodzy, którzy tworzyli historię tej szkoły, którzy kreatywną, niezwykłą postawą, zaangażowaniem i jakże twórczym talentem pedagogicznym utorowali drogę sukcesów dydaktyczno-wychowawczych szkoły. Stąd też pragnę podziękować wszystkim nauczycielom i wychowawcom, tym obecnym i tym już nieobecnym, za przekazywanie wiedzy, kształcenie umiejętności, za trud i wychowanie wielu pokoleń, za wpajanie ważnych wartości, takich jak: patriotyzm, wrażliwość społeczna, odpowiedzialność, poszanowanie drugiego człowieka. Dziękuję również władzom oświatowym i władzom samorządowym, duchowieństwu, pracownikom, rodzicom, absolwentom, sprzymierzeńcom i przyjaciołom szkoły za wspieranie naszych działań dążących do dalszego rozwoju szkoły. Drodzy nauczyciele i kochani uczniowie! Uczmy się żyć pięknie i mądrze, by ci, którzy przyjdą tu po nas, mogli być z nas dumni, wiedząc, że godnie reprezentujemy imię tej szkoły. Drodzy goście! Pragnę wszystkim Państwu życzyć miłej, jakże niepowtarzalnej atmosfery dzisiejszego jubileuszu, niezapomnianych wzruszeń, które utrwalą ten czas głęboko w naszych sercach i pamięci.
Uroczystości w kościele i przemarsz do szkoły - patrz...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz