niedziela, 11 października 2009

Okienko Burmistrza Skarszew. W sprawie budowy sali gimnastycznej...

W niegdysiejszej rozmowie z Maciejem Kowalczukiem, dyrektorem Departamentu Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego pojawiła się teza dotycząca opcji budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Skarszewach.
Wystąpiłem wówczas w formie pisemnej do wszystkich radnych Rady Miejskiej, radnych Rady Powiatu z naszego terenu, wszystkich organizacji związanych w jakikolwiek sposób ze sportem i wychowaniem młodzieży na terenie naszej gminy, z prośbą o wyrażenie przemyślanej opinii w sprawie wprowadzenia do przyszłorocznego projektu budżetu zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy pełnowymiarowej sali gimnastycznej. Uzyskanie pozytywnych opinii miało być warunkiem podjęcia działań zmierzających do ujęcia tej inwestycji w planach budżetowych Samorządu Województwa Pomorskiego. Tymczasem docierały do mnie opinie formułowane ze strony społeczeństwa, które były jednoznacznym poparciem dla takiej inicjatywy. Ze strony innych podmiotów, do których kierowałem prośbę o opinię w tej sprawie, nadchodziły pisma z jednoznacznie pozytywnym odniesieniem się do kwestii powstania sali. W związku z tym wystąpiłem do Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego z pismem, w którym zawarłem prośbę o ujęcie w planach budżetowych Samorządu Województwa Pomorskiego dofinansowania budowy sali w wysokości 50%. Przewidywany koszt budowy obiektu wynosi ok. 3500.000 - 4 000 000 zł.

W dniu 11 września na moje ręce trafiła petycja mieszkańców, której brzmienie tu przytaczam:

"Zwracamy się z prośbą o przyspieszenie realizacji projektu budowy hali widowiskowo - sportowej na terenie Skarszew. Prośbę swoja motywujemy tym, iż uczniowie utworzonych klas sportowych w ZSP im. Mikołaja Kopernika i PSP im. Jana Pawła II w Skarszewach nie mogą w pełni trenować, gdyż szkolne sale gimnastyczne nie mają odpowiednich parametrów."

Pod petycją podpisało się 1115 mieszkańców Skarszew. Petycję w ich imieniu wręczyli mi trener Jacek Miecznikowski, uczniowie - zawodnicy: Robert Bonin, Patryk Fijał i Bartosz Burczyk. Za tę piękną inicjatywę pragnę im i tym wszystkim, którzy na petycji złożyli swój podpis, serdecznie podziękować. To chwalebne, że mieszkańcom leży na sercu dobro ich gminy i że potrafią się w tak jednoznaczny sposób integrować. Ze swojej strony pragnę się zobowiązać, że dołożę wszelkich starań, aby budowa tego tak potrzebnego obiektu mogła się urealnić. Na dzień dzisiejszy oprócz działań, o których mówiłem wyżej, dysponujemy już ofertą szacunkową i mamy lokalizację (okolice szkoły im. Mikołaja Kopernika). Zaproponuję radnym, aby w projekcie budżetowym 2010 - 11 wpisać to zadanie do wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy.

Jest realna potrzeba powstania obiektu, jest pełna społeczna akceptacja dla jego powstania - trzeba, więc po prostu się za to wziąć.

Burmistrz Skarszew Dariusz SkalskiTak może wyglądać sala gimnastyczna


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz