środa, 21 października 2009

Ksiądz Paweł Szynwelski patronem Gimnazjum w Smętowie Gr.

Wybór w zasadzie był jednogłośny. Zarówno ustalenia organu prowadzącego, jak i Rady Pedagogicznej, Dyrekcji, Rady Rodziców i młodzieży były zgodne co do osoby patrona. Został nim ksiądz Paweł Szynwelski - prezbiter obozowiec, nazywany Prorokiem i Patriarchą.
"Nie wystarczy urodzić się człowiekiem,

trzeba jeszcze być człowiekiem"

- te słowa Prymasa Tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego przyświecały jako motto, uroczystości nadania imienia Publicznemu Gimnazjum w Smętowie Granicznym.


Wybór w zasadzie był jednogłośny. Zarówno ustalenia organu prowadzącego, jak i Rady Pedagogicznej, Dyrekcji, Rady Rodziców i młodzieży były zgodne co do osoby patrona. Został nim

ksiądz Paweł Szynwelski

prezbiter obozowiec, nazywany Prorokiem i Patriarchą.Dla smętowskiej społeczności postać wyjątkowa. Kapłan, który budował tutejszą parafię od pierwszych dni jej istnienia przez 46 lat swej posługi aż do śmierci. W latach okupacji hitlerowskiej doświadczony stygmatem cierpienia podczas prawie czteroletniego pobytu w obozie koncentracyjnym w Dachau. Uwięziony i wywieziony tam za "podtrzymywanie ducha polskości wśród Polaków". W obozie poddawany bolesnym eksperymentom pseudomedycznym. Po wonie powrócił do swych parafian. Zmarł 4 lutego 1983 r.

W Smętowie jego imię nosi jedna z ulic, a od 14 października nazwa tutejszego gimnazjum brzmi: Publiczne Gimnazjum im. Ks. Pawła Szynwelskiego.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. celebrowaną przez proboszcza parafii Smętowo Gr. ks. Zdzisława Osińskiego oraz proboszczów sąsiednich parafii: z Lalków - ks. Dariusza Nence i z Kamionki - ks. Andrzeja Talińskiego. Wymiar tej eucharystii był szczególny dla wszystkich zgromadzonych w świątyni. Poświęcono wówczas nowy sztandar z wizerunkiem patrona i przekazano go w ręce gimnazjalistów.

Oficjalna uroczystość odbyła się już w budynku szkoły. Przybyło na nią wielu zaproszonych gości. Byli przedstawiciele kuratoryjnych władz oświatowych, Starostwa Powiatowego, Powiatowej Policji, samorządu lokalnego z panią Wójt Zofią Kirszenstein, księża, wśród których ogromnie cieszyła obecność pierwszego wikariusza smętowskiej kuracji duszpasterskiej, dziś prałata i pułkownika, proboszcza średniowiecznej fary w Brodnicy i dziekana dekanatu brodnickiego, kapelana Wojska Polskiego - ks. Bolesława Lichnerowicza. Przybyła także do Smętowa rodzina ks. Pawła Szynwelskiego - bratanek Edward Szynwelski z żoną Marią z Łęga - jego rodzinnej wsi, kuzyn Wincenty Szynweslki z Czerska. Niezwykle ciepło wspominano też ks. Pawła jako wujka.

Na uroczystości były również obecne delegacje wszystkich klas gimnazjalnych

Po części oficjalnej nastąpiła "prawdziwa uczta artystyczna". Spektakl w wykonaniu uczniów i absolwentów smętowskiego gimnazjum przedstawiał scenki z życia ks. Pawła - dom rodzinny; aresztowanie i pobyt w Dachau oraz powrót do parafii. Na sali panowała absolutna cisza. Wszyscy w wielkim skupieniu śledzili losy człowieka, którego "zwyczajne życie" wcale nie było takie "zwyczajne". Potem lawina braw.

Spektakl następnego dnia oglądali wszyscy uczniowie szkoły od klas IV szkoły podstawowej po III klasy gimnazjum oraz sąsiadujący z gimnazjum uczniowie Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej.

W niedzielę o 15.00 przedstawiono jeszcze inscenizację rodzicom oraz mieszkańcom Smętowa i okolic. O wrażeniu, jakie wywarło ono na tej publiczności ,niech świadczą brawa na stojąco dla wykonawców oraz twórców scenek. Scenariusza napisała pani Regina Kotłowska, reżyserowały go panie: Sławomira Drahim i Małgorzata Piechowska, natomiast scenografię stworzyły panie Michalina Weiss - Wiśniewska, Katarzyna Wójcik i Renata Włodarczak.

Na korytarzu można było oglądać dokumentację fotograficzną dotyczącą życia i posługi ks. Szynwelskiego oraz kilka zgromadzonych pamiątek.

W szkole można też nabyć książkę "Ks. Paweł Szynwelski. Ludzkie losy…" autorstwa Reginy Kotłowskiej, której wydanie sponsorowała Rada Rodziców PG i Urząd Gminy w Smętowie Gr.

Regina Kotłowska i Sławomira Drahim

Zdjęcia


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz