środa, 21 października 2009

INWESTYCJE NA TERENIE GMINY SKÓRCZ

Wójt Gminy Skórcz Erwin Makiła co roku realizuje plany inwestycyjne, które uzgadniane są z Radą Gminy w Skórczu oraz mieszkańcami. W każdym roku kalendarzowym na terenie Gminy Skórcz odbywają się zebrania wiejskie. Nasi mieszkańcy na zebraniach zgłaszają propozycje do Budżetu Gminy. Potem Rada Gminy w Skórczu wraz z Wójtem analizują złożone wnioski i realizują je w miarę możliwości budżetu. Rok 2009 obfitował w projektowanie inwestycji oraz realizację.
W tym roku wykonano:

Modernizację dróg polegającą na wylaniu asfaltu na drogach łączących wsie: Ryzowie - Skórcz o długości 630mb., Nowy Bukowiec - Wielki Bukowiec o długości 500mb. i Barłożno II o długości 200mb.

Gmina obecnie posiada w swoich zasobach już prawie 17 km dróg utwardzonych asfaltem.Chodnik w Barłożnie.Droga w Barłożnie.

W tym roku dodatkowo utwardzano drogi gminne tłuczniem w ilości 1600ton.
Doświetlono alejkę we wsi Pączewo łączącą Zespół Szkół Publicznych z centrum wsi. Dzięki doświetleniu poprawiło się bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły. W świetlicy wiejskiej w Mirotkach wykonano łazienkę wraz z sanitariatami. Postawiono place zabaw dla dzieci we wsiach Mirotki i Wielbrandowo. Położono chodniki we wsiach Barłożno 400m2 (przełożono), Pączewo 120m2.

Prowadzono remonty budynków:
w Publicznej Szkole Podstawowej we wsi Barłożno wykonano nową elewację budynku.
W Publicznej Szkole Podstawowej w Wielkim Bukowcu wymieniono część okien oraz wymalowano część sal i zakupiono wyposażenie.
W remizie OSP w Barłożnie przeprowadzono remont polegający na naprawieniu dachu na wieży, elewacji oraz odwodnienie budynku.Nowy Bukowiec - Wielki Bukowiec.Droga Barłożno II

W budynku świetlicy wiejskiej w Wolentalu wykonano podłogi z tarkietu, smołowano dach oraz wymalowano, w związku z koniecznością przeniesienia siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Skórcz, przygotowano pomieszczenia w szkole średniej w Skórczu.
remontowano budynki komunalne.

Został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie projektu na rozbudowę budynku Urzędu Gminy w Skórczu. Zlecono wykonanie czyszczenia zbiorników przeciw pożarowych we wsiach Czarnylas, Barłożno i Miryce które są w trakcie realizacji.

W tym roku jeszcze chcemy zrealizować:
remont mostku na rzece Jance,
remont budynku Urzędu Gminy Skórcz (ocieplenie ścian, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, schodów oraz wymiana drzwi wejściowych),
dokończenie realizacji - połączenie asfaltów pomiędzy wsiami Nowy Bukowiec a Wielki Bukowiec ok. 310mb,
porządkowanie centrum wsi wokół świetlicy wiejskiej w Czarnymlesie,
rozpoczęcie budowy sali sportowo - widowiskowej przy Zespole Szkół Publicznych w Pączewie,
rozpoczęcie remontów świetlic wiejskich we wsiach Barłożno i Wielki Bukowiec w ramach Odnowy Wsi,
doposażenie Zespołu Szkół Publicznych w Pączewie w meble,
utwardzenie placu przy cmentarzu we wsi Czarnylas,
zwodociągowanie 14 zabudowań ok. 5km linii wodociągowej z przyłączami we wsi Pączewo (północny - wschód Gminy Skórcz).
W planach widnieje jeszcze dużo innych inwestycji, które będą realizowane w kolejnych latach.

Informację przygotowała:
Janina Kalbarczyk

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz