wtorek, 13 października 2009

Uroczyste otwarcie drogi w miejscowości Lalkowy!

W środę 30 września w miejscowości Lalkowy dobyło się uroczyste otwarcie drogi powiatowej nr 2728 G, odcinek Frąca - Lalkowy.
Sołtys wsi Lalkowy Irena Muszyńska oraz Radny Gminy Wanda Gniewkowska w swych przemówieniach podkreśliły ważność tego odcinka drogi. Następnie głos zabrał Starosta Powiatu Starogardzkiego, który powiedział, iż inwestycja ta dokonała się dzięki staraniom trzech samorządów: wojewódzkiego, powiatowego oraz gminnego. Radny Powiatu Lech Kolaska życzył wszystkim " szerokiej i bezpiecznej drogi".
Aby droga stanowiła bezpieczny trakt komunikacyjny dla wszystkich podróżnych, poświęcił ją Ks. Proboszcz Dariusz Nenca z parafii św. Barbary w Lalkowach.
Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Starosta Powiatu Starogardzkiego Leszek Burczyk, w imieniu Wójta Gminy Smętowo Gr. - Skarbnik Gminy Małgorzata Czarnecka, Kierownik budowy Krzysztof Szadokierski, Radna Gminy z okręgu Lalkowy Wanda Gniewkowska oraz Sołtys wsi Lalkowy Irena Muszyńska.
Po części oficjalnej gospodarze uroczystości zaprosili gości oraz mieszkańców do symbolicznego przejazdu nowo zmodernizowaną drogą, a następnie na poczęstunek do Świetlicy Wiejskiej w Lalkowach.
Szczególne podziękowania należą się tym wszystkim, którzy przyczynili się do pomyślnego zakończenia długoletnich starań o pomyślne zrealizowanie inwestycji.

Zdjęcia
Brak komentarzy:

Prześlij komentarz