niedziela, 11 października 2009

Ruszy budowa kolektora sanitarnego w Bolesławowie

Do pani Astridy Kranickiej Naczelnika WPGiIE Urzedu Miejskiego w Skarszewach , która jest koordynatorem wszystkich gminnych projektów, zwróciliśmy się z pytaniem o postęp prac dotyczącym jednej z ważniejszych gminnych inwestycji.


- Dowiedzieliśmy się, że termin podpisania umowy o dofinansowanie inwestycji budowy kolektora sanitarnego w Bolesławowie wyznaczony został na dzień 16.10.2009 r. Czy jest to prawdą, a jeśli tak to dlaczego tak długo to trwało?

- Tak, to prawda. Podczas mojej ostatniej wizyty w Urzędzie Marszałkowskim zostałam nieoficjalnie poinformowana, że wszystkie dokumenty przeszły już przez ręce niezależnego eksperta i decyzja co do dofinansowania znalazła pełne potwierdzenie w wyznaczeniu terminu podpisania umowy. Ten termin to dzień 16.10.2009 r., godz. 11.00.

A dlaczego trwało to tak długo? To już zupełnie nie nasza wina. Mogłabym odpowiedzieć krótko - zmiana przepisów. 15.11.2008 r. weszła w życie ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowiska. Obowiązująca dotychczas ustawa w tym zakresie została zastąpiona nową, dostosowaną do przepisów unijnych.

Musieliśmy jak i inni beneficjenci złożyć w Urzędzie Marszałkowskim posiadaną dokumentacje środowiskową w celu jej weryfikacji z nową ustawą. To miało miejsce w listopadzie 2008 r., a 16.12.2008 r. zostaliśmy pisemnie poinformowani, że dokumentacja trafiła do eksperta celem stwierdzenia, czy potrzebne jest nowe postępowanie środowiskowe. W lutym 2009r. poinformowano nas o decyzji eksperta o konieczności wszczęcia postępowania. 6.03.2009 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.


Niezbędne opinie w tej kwestii otrzymaliśmy z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 25.03.2009 r. i ze Starostwa Powiatowego 1.04.2009 r. Obie opinie wykazywały brak konieczności przeprowadzenia oceny środowiskowe w związku z czym 6.04.2009 r. wydano postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzania oceny oddziaływania na środowisko i 8.04.2009 r. wydano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

Całość dokumentów ponownie trafiła do oceny eksperta, który o swoich ustaleniach poinformował nas 5.06.2009 r. 17.06.2009 r. dokonano zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia i 22.09.2009 r. otrzymaliśmy oficjalną informację o ostatecznym zakończeniu prac niezależnego eksperta i przekazaniu całości naszej dokumentacji do działu kontraktowania, co w efekcie skutkuje podpisaniem umowy. Przepraszam, że trochę dużo tych danych, ale zależy mi na pełnej, rzetelnej informacji, tym bardziej, że sprawa ta budziła sporo kontrowersji. Trwało to długo, ale jak widzą Państwo, nie mieliśmy żadnego wpływu na skrócenie tego całego procesu.


Burmistrz Dariusz Skalski ze swojej strony dodał w tej sprawie, że ogromnie cieszy się, że sprawa budowy kolektora nareszcie ruszy z miejsca i kolejna obietnica, jaka padła z jego ust, zostanie dotrzymana. Podpisanie umowy to już tylko formalność. Wypada tylko przeprosić, że trwało to tak długo, ale jak wyjaśniła wcześniej Pani Naczelnik, można powiedzieć, że mieliśmy "pecha", że właśnie w tym momencie nastąpiła zmiana ustawy. Ale jak mówi stare przysłowie, "wszystko dobre co się dobrze kończy". Osobne podziekowanie burmistrz kieruje do całego zespołu, bo zmiana uchwały wymagała ogromnego nakładu pracy przy decyzjach środowiskowych i potwierdził się fakt, że mamy doświadczony, profesjonalny zespół składający się wyłącznie z pracowników Urzędu, który bez angażowania osób trzecich poradził sobie z tym problemem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz