niedziela, 18 października 2009

Uroczystości obchodów jubileuszu 40-lecia Szkoły im. Bohaterów Westerplatte w Pinczynie – cz.

- ...Teraz nastąpi uroczysty akt przekazania nowego sztandaru Publicznej Szkole Podstawowej. Od 40 lat towarzyszył nam sztandar, którego niestety nadgryzł już ząb czasu. Ale tak jak 40 lat temu, dziś także pragniemy, aby uczniowie tej szkoły kierowali się w życiu wartościami przyświecającymi patronom - wytrwałością, oddaniem, honorem… Nowy sztandar przekazuje nowym językiem owe ponadczasowe idee. Pragnienie wierności tym przesłaniom za chwilę podkreślą uczniowie w swoim ślubowaniu.Panie prowadzące na zamianę imprezę.


Wicedyrektor prezentuje nowy sztandar. Fundator - chorąży pochyla i prezentuje sztandar.
- Na czerwonym awersie nowego sztandaru szkoły podstawowej widnieje srebrny orzeł w złotej koronie. Dookoła orła złotymi nićmi wyszyty został napis: PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W PINCZYNIE. Rewers ma kolor biały. Na tym tle umieszczone zostało logo naszej szkoły, przedstawiające granatową tarczę szkolną ze srebrnym wizerunkiem chabra symbolicznie nawiązującym do regionu, w którym mieszkamy i napisem: SZKOŁA PINCZYN. Dookoła niego znajduje się napis: WSZYSTKO DLA CIEBIE OJCZYZNO wyszyty złotymi nićmi. Po prawej i lewej stronie symbolu szkoły został wyszyty motyw haftu kociewskiego, który identyfikuje społeczność szkolną z Małą Ojczyzną, w której jest zakorzeniona.

- Proszę teraz przedstawicieli fundatorów o odczytanie Aktu Ufundowania Sztandaru i przekazanie nowego sztandaru pani dyrektor szkoły Iwonie Loroch.
Dyrektor podchodzi do sztandaru. Fundator stoi obok sztandaru, odczytuje Akt Ufundowania Sztandaru, następnie przekazuje akt pani dyrektor, a pani dyrektor wicedyrektor.

Akt Ufundowania Sztandaru dla Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Pinczynie:
"Niniejszym uroczystym aktem przekazujemy sztandar Publicznej Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Pinczynie ufundowany przez grono fundatorów jako symbol przywiązania, honoru i tradycji, jako zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków wobec Boga, Ojczyzny i Narodu. Imię Patrona widniejące na sztandarze niech zobowiązuje społeczność szkolną do patriotycznej postawy, wzorowej nauki oraz do wcielania w życie wartości reprezentowanych przez Bohaterów Westerplatte."

Pani dyrektor: - Przyjmując sztandar PSP w Pinczynie pragnę zapewnić, że będzie on symbolem wartości, które są fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły. Otoczymy go czcią i należnym mu szacunkiem.
- A teraz pani dyrektor przekaże sztandar uczniom klas VI z chorążym Krzysztofem Szarafinem, w asyście Karolina Cesarz i Ewelina Glaza.
Ci idą z końca sali w czasie zapowiedzi prowadzącej.
- Poczet sztandarowy fundatorów, wstąp! Do przekazania sztandaru!
Dyrektor: - Przekazuję Wam ten sztandar - symbol Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Pinczynie. Otoczcie go opieką i godnie reprezentujcie naszą szkołę.
Uczniowie klękają i chorąży symbolicznie całuje sztandar. Następuje przekazanie sztandaru uczniom.
Uczennica z asysty: "Przyjmując sztandar Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Pinczynie, przyrzekamy nosić go z czcią i honorem".

- A teraz przedstawiciele uczniów klas Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Pinczynie złożą ślubowanie na sztandar. Ślubowanie przyjmie pani dyrektor. Rotę ślubowania odczyta przewodnicząca Samorządu Szkolnego szkoły podstawowej Klaudia Drawska.
Wicedyrektor: - Przedstawiciele klas szkoły podstawowej, do ślubowania - wystąp!
Dzieci idą w dwóch szeregach z końca sali, stają po lewej i prawej stronie sztandaru.
- Do ślubowania!

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego czyta rotę ślubowania: - Przyjmując sztandar Publicznej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Pinczynie, przyrzekamy uroczyście: Nosić go dumnie i z należytą czcią. Służyć Ojczyźnie rzetelną nauką, pracą i wzorowym zachowaniem. Dbać o dobre imię szkoły, być godnym jej patrona-bohaterskich obrońców Westerplatte. Okazywać należny szacunek rodzicom, nauczycielom i kolegom."
Wszyscy reprezentanci klas: Ślubujemy! Tak nam dopomóż Bóg!
Uczniowie odchodzą na swoje miejsca, werble. Spocznij!

- Szanowni Państwo! Dzisiejszą uroczystość obchodzimy w gronie sympatyków i przyjaciół szkoły. Wyrazem uznania i podziękowania dla gości honorowych i fundatorów są pamiątkowe gwoździe. Zostaną one umieszczone na symbolicznej tablicy, która zawiśnie na honorowym miejscu tuż obok sztandaru naszej szkoły.
- Zapraszam teraz przedstawicieli władz państwowych, samorządowych i fundatorów sztandaru do ceremonii symbolicznego wbicia gwoździ. Wśród przyjaciół szkoły znaleźli się: (prowadzący na zmianę odczytują nazwiska, czekają na wyjście i przybicie gwoździa)

1. Posłanka na Sejm RP P.Daniela Chrapkiewicz
2. Poseł na Sejm RP P.Sławomir Neumann
3. Senator RP P. Andrzej Grzyb
4. Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tczewie P. Stanisław Sumowski
5. Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kościerzynie P. Halina Uchman
6. Starosta Powiatu Starogardzkiego P. Leszek Burczyk
7. Wójt Gminy Zblewo P. Krzysztof Trawicki
8. Przewodniczący Rady Gminy Zblewo P. Janusz Trocha
9. Proboszcz Parafii Pinczyn - ks. Mieczysław Bizoń
10. Bank Spółdzielczy w Skórczu-dyrektor Barbara Wiśniowska
11. Rada Sołecka wsi Pinczyn -P. sołtys Tomasz Boszka
12. Rada Sołecka wsi Karolewo
13. Rada Sołecka wsi Pałubinek
14. Państwo Marianna, Jan i Andrzej Ossowscy- Stolarstwo PINEX w Pinczynie
15. OSP w Pinczynie-prezes OSP P. Marian Bollin
16. P. Andrzej Konieczka- Firma CONSTAL w Zblewie
17. Państwo Dorota i Sławomir Burczyk
19. Państwo Hanna i Leszek Burczyk
20. Państwo Marzena i Zbigniew Ebertowscy
21. Państwo Teresa, Edmund i Arkadiusz Herold-Przedsiębiorstwo "Herold" w Zblewie
22. P. Rafał Kosiedowski-Przeds. "Elpol"w Pinczynie
23. Państwo Marianna i Józef Peka-Zakład Stolarski w Zblewie
24. Państwo Urszula i Andrzej Rytelewscy
25. P. Henryk Smukała-Zakład "Metalhesz" w Pinczynie
26. Państwo Helena i Mariusz Tuchlin-Zakład "DEKPOL" w Pinczynie
27. Państwo Zofia i Jan Wildman -Przeds. "ZOJAX" w Zblewie
28. Rada Rodziców przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Pinczynie- przew. P. Marzena Klein
29. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Pinczynie - P. Dyrektor Iwona Loroch

- Przed chwilą uczestniczyliśmy w ważnym wydarzeniu w dziejach naszej szkoły. Od dzisiaj wzniesiony wysoko sztandar będzie przypominał jej uczniom, że jako spadkobiercy bohaterskich Westerplatczyków winni w sposób szczególny pielęgnować te wartości, za które oni ginęli.
- Za chwilę nastąpi nie mniej ważne wydarzenie - w oficjalny sposób do społeczności szkolnej wstąpią najmłodsze dzieci - uczniowie klas I. Zapraszam uczniów klas pierwszych wraz z wychowawcami.

Wchodzą uczniowie wraz z wychowawczyniami, stają przy sztandarze w dwóch rzędach po każdej stronie.
- Proszę Panią Dyrektor Iwonę Loroch o odczytanie roty ślubowania.
Maluchy wyciągają ręce nad sztandar i powtarzają.
Pani dyrektor: - Ślubuję uroczyście! Będę starał się być dobrym i uczciwym. Będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły. Będę szanował swoich nauczycieli, przełożonych i rodziców. Będę uczył się tego, co piękne. Będę kochał swoją Ojczyznę.
Wicedyrektor: Po ślubowaniu! Spocznij!- Pani dyrektor dokona teraz uroczystego pasowania na ucznia naszej szkoły, a wychowawcy wręczą pamiątkowe dyplomy.
Pani dyrektor podchodzi do każdego ucznia, pasuje go piórem, a wychowawcy wręczają dyplomy.
- Uczniowie nowo przyjęci w poczet społeczności szkolnej, zgodnie z wieloletnią tradycją, dokonali wraz z wychowawczyniami i rodzicami symbolicznego zasadzenia jubileuszowych drzewek na terenie szkoły przed obecnie trwającą uroczystością.

Głos zabierają goście. Mówią m.in. senator Andrzej Grzyb, w imieniu starosty naczelnik wydziału edukacji Starostwa Powiatowego w Starogardzie Marek Gabriel.Mówi Marek Gabriel. Nie da się porównać dzisiejszych szkół z tamtymi sprzed lat pod względem komfortu.

Prowadzący I: - Zapraszam Państwa teraz do obejrzenia i wysłuchania programu artystycznego przygotowanego przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły specjalnie na dzisiejszą uroczystość. Będzie on tematycznie nawiązywać do patrona szkoły - Bohaterów Westerplatte.

CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA

CHÓR: "Tu wszędzie jest moja ojczyzna"
slajd 1.: zdjęcia Pinczyna z lotu ptaka
RECYTATOR (podkład muzyczny)
Warto się czasem zasłuchać w wiatru granie, / szum gałęzi, przemijanie. / Warto się czasem zasłuchać w grobów ciszę, / by mowę wieków usłyszeć. / One mówią…
RECYTATOR: Cóż groby nam powiedzieć mogą? / Tam taka cisza / Cisza, która przejmuje trwogą.
RECYTATOR: Kto tę ciszę raz usłyszał, wiele mówi mu ta cisza. / Tam zapisane są przodków marzenia, / wszystkie tęsknoty, bóle i cierpienia. / I słowa trzy, które przez pokolenia szły: / BÓG, HONOR, OJCZYZNA.

Slajd 2.: wybuch z pancernika
KRONIKARZ: Pierwszego września 1939 roku o godzinie 4.45 szkoleniowy okręt niemiecki "Schleswig-Holstein", który przybył kilka dni wcześniej z kurtuazyjną wizytą do Gdańska, salwą ogniową rozpoczął ostrzeliwanie przyczółka Westerplatte. Wtedy właśnie rozpoczęła się druga wojna światowa.
Dowódcą jednostki na Westerplatte, która liczyła 182 żołnierzy, był major Henryk Sucharski.
slajd 3.:dowódca H. Sucharski
Oprócz niego stacjonowało tam jeszcze dwóch oficerów: kapitan Franciszek Dąbrowski, który był zastępcą majora Sucharskiego
slajd 4.: F. Dąbrowski oraz porucznik Leon Pająk.
slajd 5.: L. Pająk
Westerplatte miało bronić się przez 12 godzin. Załoga placówki poddała się jednak dopiero po 7 dniach ciężkiej walki.
Slajd 6.: żołnierze, walki + chór

CHÓR: "Deszcz jesienny"
RECYTATOR (wychodzi z wrzosami)
Kiedy się wypełniły dni / i przyszło zginąć latem, / Prosto do nieba czwórkami szli / żołnierze z Westerplatte. / ( A lato było piękne tego roku.) / I tak śpiewali: - Ach, to nic, / że tak bolały rany, / Bo jakże słodko teraz iść / na te niebiańskie polany. / ( A na ziemi tego roku było / tyle wrzosu na bukiety.) / W Gdańsku staliśmy tak jak mur, /gwiżdżąc na szwabską armatę. / Teraz wznosimy się wśród chmur, / żołnierze z Westerplatte. / I ci, co dobry mają wzrok / i słuch, słyszeli pono, / jak dudnił w chmurach równy krok / Morskiego Batalionu. / I śpiew słyszano taki: - By / słoneczny czas wyzyskać, / będziemy grzać się w ciepłe dni / na rajskich wrzosowiskach. / Lecz gdy wiatr zimny będzie dął / i smutek krążył światem, / w środek Warszawy spłyniemy w dół, / żołnierze z Westerplatte.

KRONIKARZ: - Załoga Westerplatte w ciągu siedmiu dni obrony przetrzymała 17 fal ognia, odparła 14 ataków i 19 nocnych wypadów. Straciła 15. żołnierzy, kilkudziesięciu zostało rannych. Dowódca dopiero wtedy stwierdził, że dalszy opór jest bezcelowy.
Slajd7.: kapitulacja-zdjęcia + chór
CHÓR: "Biały krzyż

RECYTATOR "Westerplatte" Bogdan Ostromęcki
Westerplatte - to znaczy zachodnie wybrzeże. / Stoi na nim pomnik ogromny. /
Tutaj walczyli polscy żołnierze / We wrześniu, w trzydziestym dziewiątym. / Tutaj praw Polski do morza bronili, / Gdy wróg napadł na naszą ziemię, / Do ostatniego pocisku, do ostatniej chwili, / Do ostatniego tchnienia. / Teraz - na morza dalekie droga otwarta. / Nikt nie zamknie nam bramy na świat. / Szumi na wietrze biało - czerwony sztandar, / Czuwa pomnik poległych sprzed lat…
KRONIKARZ: - Strzelisty granitowy pomnik, wzniesiony dopiero w 1966 roku u wejścia do portu gdańskiego, upamiętnia miejsce tak bogate w wydarzenia i tak bardzo związane z naszą historią. Ilekroć statek wpływa lub wypływa z gdańskiego portu, opuszcza do połowy masztu banderę, oddając hołd ludziom, którzy zginęli na Westerplatte oraz polegli nad polskim brzegiem Bałtyku.
Slajd8.: Westerplatte-pomnik, widnieje w czasie apelu

Prowadzący II: - Nastąpi teraz odczytanie apelu poległych Westerplatczyków oraz męczenników Pinczyna, którzy zginęli w Lesie Szpęgawskim w czasie II wojny światowej.
Wicedyrektor: - Proszę o powstanie! Baczność! Do apelu poległych!
Prowadzący (maszeruje na środek)
1. Pochylmy głowy nad męstwem obrońców Westerplatte, których zaszczytne imię nosi Szkoła Podstawowa w Pinczynie.
Podczas walk wrześniowych na Westerplatte życie swe oddali: starszy strzelec - Konstanty Jezierski, kapral - Andrzej Kowalczyk, starszy sierżant - Wojciech Najsarek, strzelec - Bronisław Uss, starszy strzelec - Zygmunt Zięba, strzelec - Władysław Jakubiak, plutonowy - Adolf Petzelt, kapral - Bronisław Perucki, starszy strzelec - Władysław Okraszewski, starszy strzelec - Antoni Piróg,
starszy strzelec - Ignacy Zatorski, strzelec - Józef Kita, kapral - Jan Gębura, strzelec - Mieczysław Krzak, strzelec - Jan Ciwil.
Razem chór: Polegli na polu chwały!
2. Składamy hołd męczeństwu proboszcza parafii w Pinczynie, Posłowi Ostatniej Kadencji na Sejm RP Księdzu Stanisławowi Hoffmannowi, którego zaszczytne imię nosi Publiczne Gimnazjum w Pinczynie.
Razem chór: Zginął śmiercią męczeńską!
3. Składamy hołd męczeństwu księdza emeryta - Jana Rogalskiego, który został zamordowany w lesie w Zajączku koło Skórcza w czasie II wojny światowej.
Razem chór: Zginął śmiercią męczeńską!
4. Chwała zamordowanym nauczycielom szkoły w Pinczynie: kierownikowi szkoły Pawłowi Piekarskiemu i nauczycielowi Franciszkowi Wyżlicowi, którzy oddali swe życie za ojczyznę w Lesie Szpęgawskim w 1939 r.
Razem chór: Zginęli śmiercią męczeńską!
(przerwa)
Prowadzący apel: Cześć Ich pamięci!!!
(przerwa)
Prowadzący apel: Uczcijmy pamięć poległych chwilą ciszy!
(chwilę ciszy przerywa p. Wojtek i gra na trąbce utwór "Cisza")
Wicedyrektor: - Do Roty!
Prowadzący II: - Pamięć o poległych bohaterach Pinczyna uczniowie uczcili składając kwiaty i zapalając znicze pod tablicami pamiątkowymi widniejącymi na froncie budynku szkoły przed obecnie trwającą uroczystością.

\Prowadzący I: - Przed chwilą oddaliśmy cześć Westerplatczykom i nauczycielom, którzy szli przez życie, mając na uwadze dobro innych. Dzisiejsze święto szkoły jest dobrą sposobnością ku temu, aby zauważyć tych, którzy w czasach nam współczesnych działają dla dobra tej szkoły i jej uczniów. Proszę Panią Dyrektor o wręczenie nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
(P. Dyrektor podchodzi na środek)
Szanowni Państwo !

Dyrektor Iwona Loroch: Nie tylko Dzień Edukacji Narodowej jest okazją, aby wyróżnić dobrych nauczycieli i pracowników szkoły. Jeszcze bardziej znamienitą okazją ku temu jest właśnie jubileusz szkoły. Dlatego też w tym jakże uroczystym dniu jestem zobowiązana wyróżnić najlepszych i wręczyć Nagrody Dyrektora. Dziękuję im za zawodową postawę, która może być wzorem do naśladowania. Dziękuję za innowacyjne myślenie i kreatywność, za ogromne zaangażowanie w wykonywanie swoich obowiązków. Dziękuję za poświęcenie się uczniom oraz za miłość do szkoły, która nie jest miłością łatwą. Dziękuję.
Nagrodzeni wychodzą, ustawiają się w rzędzie po odbiór nagrody. Dyrektor je wręcza.

Nagrody Dyrektora z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymują nauczyciele:
1. Fierka Barbara
2. Galikowska Beata
3. Jodko Renata
4. Loroch Małgorzata
5. Pellowska Grażyna
6. Prabucka Angelika
7. Szarkowska Justyna
8. Wąsik Maria
9. Wiśniewska Anna

pracownicy administracji i obsługi:
1. Bednarska Wiesława
2. Dróżkowska Jolanta
3. Gila Lucyna
4. Rezmer Jadwiga

- Wiemy, że swoje podziękowania chcieliby złożyć także przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców. Zapraszamy! Podziękowania składają Samorząd Uczniowski,
Rada Rodziców. wicedyrektor.
- Proszę o powstanie! Sztandary wyprowadzić! !

Po tym wszystkim odbywa się POKAZ SLAJDÓW 40/40 PRZEDSTAWIAJĄCYCH 40 NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ Z HISTORII SZKOŁY NA JUBILEUSZ 40-LECIA JEJ ISTNIENIA
Uczennica Dominika Wołoszyn mówi: - Bez kadry nauczycielskiej, pracowników administracji i obsługi, no i przede wszystkim uczniów i ich rodziców, nie mogłaby istnieć szkoła… A nasza istnieje już… 40 lat! No i, jak widać, trzyma się świetnie. Ile pokoleń młodych ludzi opuściło jej mury, ile kronik szkolnych zostało zapisanych przez ten szmat czasu… Zmieniały się ustroje polityczne, zmieniali się ludzie, a ona dziarska i elegancka jak zawsze. I zawsze czeka na nas wesoła i kolorowa. Nasza szkoła -nasz drugi dom… Chciałoby się jej zaśpiewać: "Czterdzieści lat minęło…" Dlatego też zaprezentujemy 40 wybranych wydarzeń z historii szkoły w Pinczynie na jej 40. urodziny.... Jako przedstawicielka uczniów tej szkoły życzę Szanownej Jubilatce kolejnych lat pełnych gwaru uczniowskiego, nowych wydarzeń, dalszej rozbudowy i uznania.
CHÓR wykonuje piosenkę o regionie "Czi nie psiankno tu w Psinczynie".
Prowadzący I i II na zmianę:
- Dziękujemy wszystkim za uświetnienie swą obecnością dzisiejszej uroczystości.
- Dziękujemy naszym szanownym gościom, sponsorom, przyjaciołom szkoły, rodzicom.
- Gości zapraszamy do zwiedzenia wystaw okolicznościowych przedstawiających historię oraz osiągnięcia szkoły przygotowanych w salach lekcyjnych na piętrze szkoły, a następnie na poczęstunek do świetlicy szkolnej.
- Uczniów proszę o powstanie. Podziękujmy naszym gościom za przybycie.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz