piątek, 2 października 2009

Projekt "Gryf" w Skarszewach przed Zamkiem Joannitów

Skarszewy. Sześć osób przeszło szkolenie zawodowe w ramach programu "Gryf" - brukarz - kamieniarz i pielęgnacja terenów zielonych to kwalifikacje zdobyte w ramach kursu."GRYF" - to wspieranie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i tworzenie miejsc pracy w oparciu o kulturowe, przyrodnicze i geograficzne zasoby regionu, a także umacnianie idei regionalizacji. Do odbycia kursu kierował Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gd. Projekt został przygotowany przez Urząd Miasta i nosił tytuł "Czas na Skarszewy". Celem projektu była aktywizacja osób bezrobotnych z terenu Skarszew oraz rozwój i podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności malowniczo położonych miejsc na terenie Kociewia i obiektów o charakterze lokalnych centów kultury. W Skarszewach zaowocowało to remontem przed Zamkiem Joannitów - poprawieniu bruku i utworzeniu miejsc postojowych.


Pod okiem przedsiębiorców

Projekt trwał 400 godzin. Uczestnicy oprócz praktycznego szkolenia zawodowego brali udział także w warsztatach mających na celu podnoszenie samooceny i stymulowanie rozwoju osobowego. Prace przed zamkiem pomimo zakończenia projektu będą kontynuowane.

Za realizację programu odpowiadała Marzena Usarek z Gdyni, a prace przebiegały pod okiem i przy użyciu materiałów i narzędzi miejscowych przedsiębiorców - Krzysztofa Tarnowskiego ze Skarszew i Pawła Pesty ze Starogardu. Firma Krzysztofa Tarnowskiego wykonuje prace remontowe przed skarszewskim zamkiem.

Uroczyste zakończenie projektu miało miejsce w czwartek, 18 września, w Zamku Joannitów. W uroczystości, poza samymi kursantami, brali udział inspektor Wydziału Głównego Inżyniera i Ochrony Środowiska skarszewskiego Urzędu Miasta Ryszard Żerański, Marzena Usarek, koordynator projektu z Gdyni, dyrektor GOK Artur Martyn, przedsiębiorca Krzysztof Tarnowski, przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Brzoskowski. Członkinie KGW Obozin przygotowały słodki poczęstunek, przewodniczący Rady Powiatu Wiesław Brzoskowski wyraził zadowolenie, że teren podzamcza wreszcie będzie miał nawierzchnię z prawdziwego zdarzenia. Uczestnikom wręczono dyplomy i zaświadczenia o ukończeniu kursu.

SIUM

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz