niedziela, 4 października 2009

Regulamin Otwartego Turnieju Szachowego NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ"

Regulamin Otwartego Turnieju Szachowego NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ" o Puchar Przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ ,,SOLIDARNOŚĆ" Region-Gdańsk


1. Organizator. Kociewski Parafialny Klub Sportowy "COR CORDIUM"

2. Cel. Popularyzacja gry szachowej


3. Termin i miejsce. Turniej zostanie rozegrany 17.10.2009 o godzinie 10:00 w Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przy Kościele Parafialnym Najświętszego Serca Pana Jezusa na Łapiszewie.

4. Uczestnictwo. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń zawodników. Udział w turnieju jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane w dniu imprezy do godz.9:45 lub
telefonicznie do p.Drężka 694337624 oraz e-mail : drazbog@neostrada.pl

5. Sposób przeprowadzenia. Turniej rozegrany będzie według Warunków Technicznych
turnieju będących załącznikiem do niniejszego regulaminu.

6. Nagrody. Zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz puchar za I m-ce

7. Sprawy organizacyjne. 1. Odpowiedzialnym za organizację turnieju jest Bogdan Dreżek
2.Sędzią głównym i rundowym turnieju będzie Grzegorz Gańcza

8.Postanowienia.
1.W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem, a dotyczących strony technicznej rozgrywek, suwerenną i ostateczną decyzję podejmuje sędzia główny zawodów.
2.Niesportowe zachowanie uczestnika turnieju grozi wykluczeniem z turnieju.
3.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia pewnych zmian w postanowieniach niniejszego regulaminu dotyczących głównie spraw organizacyjnych

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz