wtorek, 12 kwietnia 2005

Jak założyć własną firmę?

Wzorem roku ubiegłego Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Starogardzie włączyła się w organizację szkoleń dla starogardzian noszących się z zamiarem rozpoczęcia działalności gospodarczej na własny rachunek.
W środę, 13 kwietnia, w Urzędzie Miejskim rozpocznie się tygodniowe szkolenie "Jak założyć własną firmę", adresowane do osób bezrobotnych (nie muszą być zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy) i osób zagrożonych utratą pracy.
Zajęcia realizowane w ramach projektu pn. "Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich w Województwie Pomorskim" poprowadzą specjaliści ze Stowarzyszenia "Wolna Przedsiębiorczość" w Gdańsku i Centrum Wspierania Biznesu w Gdyni.
Uczestnicy szkoleń dowiedzą się jak założyć i poprowadzić w pierwszym, najtrudniejszym okresie istnienia własną firmę. Tematyka zajęć obejmuje m.in.: przekazanie umiejętności w zakresie konstrukcji biznes planu, zdobycie wiedzy na temat możliwych źródeł finansowania działalności, zdobycie wiedzy na temat zarządzania finansami i zagadnień podatkowych oraz form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, a także rozwój umiejętności w zakresie technik sprzedaży, technik obsługi klienta i negocjacji
Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość przygotowania wniosku (wraz z biznesplanem) o dotację inwestycyjną z funduszy strukturalnych dla nowopowstałych firm (Działanie 3.4 "Mikroprzedsiębiorstwa" w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego).
Zajęcia będą odbywały się w godzinach 9.00 - 16.00 i potrwają siedem dni.
- Szkolenie zostanie zorganizowane dla dwóch, ewentualnie trzech 20-osobowych grup - wyjaśnia Marek Grygiel z Agencji Wspierania Przedsiębiorczości. - Uczestnicy zajęć zostaną wyłonieni spośród zgłaszających się do nas kandydatów, posiadających predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Punkt rekrutacyjny znajduje się w Urzędzie Miejskim, w Lokalnym Okienku Przedsiębiorczości, i działa codziennie w godz. 8.30 - 14.30. Szkolenie jest bezpłatne.
Lista uczestników kwietniowego szkolenia została już praktycznie skompletowana. Osoby zainteresowane mogą jednak nadal zgłaszać chęć uczestnictwa w zajęciach - o ich kolejnym terminie zostaną poinformowane na przełomie kwietnia i maja br.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz