czwartek, 21 kwietnia 2005

Plan Rozwoju Miejscowości

Spis treści:

Charakterystyka miejscowościKierunki rozwoju miejscowościInwentaryzacja zasobówMocne i słabe strony miejscowościOpis planowanego przedsięwzięciaSzacunkowy kosztorysHarmonogram planowanego przedsięwzięciaCharakterystyka miejscowościCIECIORKA - wieś sołecka, której nazwa może pochodzić od żyjących tu ptaków ( samicy cietrzewia), względnie od nazwy rośliny zielnej z rodziny motylkowatych, bądź też od nazwiska Cieciora. Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1790 i określa ją jako karczmę królewską leżącą na drodze do Kiszewy. Wieś zwarta ,położona w enklawie leśnej o obszarze 468 ha ,zamieszkiwana przez 269 mieszkańców. W niedalekiej okolicy znajdują się jeziora Lipskie Długie o pow.6,88 ha, Płociczno Duże o pow.3,70 ha, Płociczno Małe o pow.2,76 ha, Kazub o pow.16,93 ha, Kazubskie Małe o pow.0,50 ha, Kazub Kaczmarskie o pow.6,80 ha nad którymi powstały ośrodki wypoczynkowe. W XIX wieku powstała cegielnia. W okresie międzywojennym przy jednoklasowej Publicznej Szkole Powszechnej w Cieciorce powstała biblioteka Towarzystwa Czytelni Ludowych. W okresie okupacji hitlerowcy zamordowali we wsi kilku Polaków. W latach 60-tych XX stulecia Cieciorka została zelektryfikowana. W 1965 roku oddano do użytku nowo zbudowaną szkołę podstawową.
Kierunki rozwoju miejscowościMiejscowość z racji swojego położenia wśród lasów i jezior dalszy swój rozwój będzie prowadziła w kierunku tworzenia nowych kwater agroturystycznych, modernizację istniejących ośrodków wypoczynkowych. Kierunki działania zostaną skierowane w kierunku poprawy istniejącego stanu brzegów jezior, uporządkowanie linii brzegowej. Planowane jest urządzenie plaż oraz miejsc do czynnego uprawiania wypoczynku. Wieś w swoich planach będzie dążyć do odnawiania i renowacji miejsc historycznych związanych z tym terenem.
Do roku 2004 na bazie budynku poszkolnego organizowane były obozy letnie dla osób niepełnosprawnych czemu sprzyjała przyjazna atmosfera i akceptacja stworzona przez mieszkańców. Doświadczenia te prowadzą do podjęcia działań w kierunku stworzenia całorocznej bazy wypoczynkowo rehabilitacyjnej dla osób niepełnosprawnych.
Inwentaryzacja zasobówMiejscowość leży wśród rozległych lasów , łąk oraz kilku jezior i oczek wodnych. Charakterystycznym elementem krajobrazu jest ciekawie ukształtowany teren oraz sieć dróg lokalnych i leśnych , stanowiących dobra komunikacje z otoczeniem (droga asfaltowa Kaliska - Cieciorka). We wsi znajduje się budynek poszkolny z zapleczem socjalnym oraz rozległym terenem (0,74 h), posiadającym możliwość rozstawiania namiotów. Teren ten graniczy z działka o powierzchni 0,50 h który przeznaczony jest do zagospodarowania. Istnieją tez 2 punkty handlowe. Wieś posiada własne ujęcie wody oraz objęta jest programem segregacji śmieci. Istnieje stałe połączenie PKS.
Mocne i słabe stronyMocne strony
możliwość zagospodarowania budynku poszkolnego wraz z przyległym terenemdobra komunikacja z otoczeniembliskość licznych czystych ekologicznie lasów i jeziormożliwość korzystania z bogactwa runa leśnegomożliwość zaopatrzenia się na miejscu w podstawowe artykuły spożywczo przemysłowewłasne ujęcie wody mieszkańcy otwarci na rozwój turystyki wsi ze szczególnym naciskiem na osoby niepełnosprawne i wypoczynek rodzinnySłabe strony
zaniedbany staw wiejskimała zasobność mieszkańców (duże bezrobocie, niski poziom wykształcenia)zły stan obecnej świetlicy wiejskiejsłabo rozwinięta baza kulturalno rekreacyjnaOpis planowanego przedsięwzięciaTytuł projektu : "Rozbudowa z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku poszkolnego w Cieciorce na świetlicę wiejską przystosowaną do prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej."
Głównym celem projektu jest przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku poszkolnego w Cieciorce na świetlicę wiejską przystosowaną do prowadzenia warsztatów terapii zajęciowej. W wyniku czego prace te miałyby stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju życia kulturalnego wsi, integracji środowiska tak aby każdy mieszkaniec miał możliwość uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i utrzymywaniu tradycji. Ponadto ramami swoich działań świetlica ma sięgać skupianie osób niepełnosprawnych z terenu gminy Kaliska i organizowanie dla swoich uczestników zajęć rehabilitacyjnych, kulinarnych, technicznych oraz imprez integracyjnych. W związku z przeznaczeniem obiektu cały budynek przystosowany ma być do korzystania przez osoby niepełnosprawne korzystając z podjazdów przed wejściami do budynku, toalet o wymiarach i wyposażeniu jak dla osób niepełnosprawnych, pochwytów na korytarzach, wszystkich urządzeń jak np. włączników i gniazd elektrycznych czy sprzętu kuchennego przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Istniejący budynek poszkolny jest budynkiem jednokondygnacyjnym bez podpiwniczenia, kryty dachem o niewielkim nachyleniu. Ściany budynku są murowane, stropodach znajduje się w postaci stropu gęstożebrowego ułożonego ze spadkiem. Całość dachu pokryta jest papą. Obecnie budynek wymaga pilnego remontu gdyż stan jego stwarzania niemiłe wrażenia estetyczne i nie nadaje się do bezpiecznego użytkowania zwłaszcza przez osoby niepełnosprawne. Przebudowa budynku ma polegać na zmianie układu części jego pomieszczeń (zamurowywanie niektórych otworów, wyburzenia części ścian) oraz zmianie wyglądu budynku , a także dociepleniu budynku i wykonaniu podjazdów zewnętrznych tak aby spełniały one standardy wszelkiego bezpieczeństwa. Aby świetlica wiejska stała się ośrodkiem integracji, relaksu i edukacji sukcesywny remont budynku poszkolnego powinien przede wszystkim odnosić się do odrestaurowania pomieszczeń na świetlicę, remontu pieców kaflowych, remontu sanitariów i instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wymiany stolarki drzewnej.

Szacunkowy kosztorys
projekt : "Rozbudowa z przebudową oraz zmianą sposobu użytkowania budynku poszkolnego w Cieciorce na świetlicę wiejską przystosowaną do prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej."

Roboty ogólnobudowlane 320991,27 zł
Instalacja C.O 60686,07 zł
Instalacja kanalizacyjna 17755,04 zł
Instalacja wodna 16932,32 zł
Wentylacja 18444,62 zł
Instalacje elektryczne 82686,23 zł
Harmonogram planowanego przedsięwzięcia

Poszczególne części realizowanego projektu Termin realizacji
1.Roboty ogólnobudowlane maj - październik 2006 r.
2.Instalacja C.O. czerwiec - wrzesień 2006 r.
3.Instalacja kanalizacyjna czerwiec - lipiec 2006 r.
4.Instalacja wodna czerwiec - wrzesień 2006 r.
5.Wentylacje sierpień - wrzesień 2006 r.
6.Instalacja elektryczna lipiec 2006 r,Brak komentarzy:

Prześlij komentarz