czwartek, 14 kwietnia 2005

Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gd z dnia 14 kwietnia 2005 r.

Urząd Miejski w Starogardzie informuje, że od początku kwietnia br. przystąpił do prac porządkowych na terenie miasta, ze szczególnym uwzględnieniem oczyszczania ulic gminnych z zalegającego piasku. Powyższe prace prowadzi Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "Starkom".W związku z ustąpieniem warunków zimowych przypomina się wszystkim właścicielom i administratorom posesji na terenie miasta o obowiązku bieżącego sprzątania chodników wzdłuż posesji. Zebrany piasek z chodników przy ulicach gminnych może zostać wywieziony przez PUK "Starkom" na koszt Urzędu Miejskiego. Zgłoszenia należy kierować pod numer 5623067.
W trosce o wizerunek miasta, uwzględniając obecny stan dróg krajowych, wojewódzkich
i powiatowych, tut. Urząd zwrócił się do wszystkich zarządców dróg działajacych na terenie miasta o kompleksowe oczyszczenie przynależnych pasów drogowych.

W poniedziałek 11 kwietnia odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Tematy posiedzenia:
Ocena wykonania budżetu miasta i zadań inwestycyjno - remontowych za rok 2004.
Podjecie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla prezydenta miasta za rok 2004
i złożenie wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w tej sprawie.

W czwartek 14 kwietnia odbędzie się posiedzenie Komisji Sportu, Rekreacji
i Turystyki Rady Miejskiej. Porządek posiedzenia: Omówienie zabezpieczenia środków finansowych na modernizację stadionu im. K. Deyny.
Omówienie realizacji kalendarza imprez sportowych za I kwartał 2005 r.
Ustalenie terminów wizytacji zajęć treningowych w klubach sportowych.

20 kwietnia odbędzie się posiedzenie Komisji Kultury Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego. W planowanym porządku posiedzenia miedzy innymi: Komisja Kultury jako organ doradczy dla Miejskiej Biblioteki Publicznej ? zasady działania. Zapoznanie się
z planami instytucji dot. oferty kulturalnej. Omówienie wstępnego projektu zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.

21 kwietnia odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej
i Ochrony Socjalnej Rady Miejskiej Starogardu Gd.
W porządku posiedzenia zaplanowano: Spotkanie z Dyrektorem Ośrodka Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - przedstawienie sprawozdania z działalności placówki w roku 2004 oraz planu na rok 2005. Omówienie materiałów na sesję.

We wtorek 12 kwietnia Zbigniew Kozłowski zastępca prezydenta miasta złożył gratulacje w imieniu prezydenta miasta Stanisława Karbowskiego zawodnikowi Klubu Sportowego Beniaminek 03 Przemysławowi Rekowskiemu za osiąganie nadzwyczajnych wyników w czasie ringowych potyczek w ciągu minionych lat. Zwieńczeniem dotychczasowych sukcesów było zajęcie I miejsca w Międzynarodowym Pucharze Polski light-contakt seniorów, I miejsca w Mistrzostwach Polski w full-contact juniorów, II miejsca w Mistrzostwach Polski w ligt-contakt juniorów oraz III miejsca w Międzynarodowym Pucharze Świata seniorów w light-contakt. Wyróżnienia te wystawiają Pańskim umiejetnościom jak najlepsze świadectwo, świadczą o wielkim potencjale do dalszego doskonalenia technik walki i taktyki ? powiedział prezydent.


W środę 13 kwietnia w Starogardzie przed Pomnikiem Poległych
i Pomordowanych mieszkańców Ziemi Kociewskiej na cmentarzu przy ul. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich odbył sie uroczysty apel z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia. Po apelu w kościele pw. św. Mateusza odprawiona została uroczysta msza w intencji poległych i pomordowanych na Wschodzie mieszkańców naszego miasta.

Sekretarz Stanu, Szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Waldemar Dubaniowski przesłał pismo do Prezydenta Starogardu Stanisława Karbowskiego, w którym informuje, że Prezydent Rzeczypospolitej Aleksander Kwaśniewski wyraził zgodę, aby organizowane w Starogardzie I Igrzyska Młodzieżowe Euroregionu "Bałtyk" rozegrane zostały pod Jego honorowym patronatem. Prezydent RP z życzliwością i uznaniem odniósł się do tego przedsięwziecia bowiem tworzy ono nowe więzi kontaktów i przyjaźni dziewcząt
i chłopców z Polski, Rosji, Litwy, Danii i Szwecji. Spotkania takie pozwalają przełamywać często nieprawdziwe stereotypy, mają też istotny wymiar edukacyjny i kulturowy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz