czwartek, 14 kwietnia 2005

Konkursy na stanowiska pracy

Wójt Gminy Kaliska ogłasza konkurs na stanowisko Menadżera Zdrowia - Kierownika Ośrodka Zdrowia w Kaliskach, na stanowisko Inspektora ds. projektów realizacyjnych i promocji gminy oraz na stanowisko Inspektora ds. infrastruktury technicznej i zarządzania projektami.


Szczegółowa specyfikacja konkursu określająca wymagane kwalifikacje i oczekiwania od kandydata, oraz dodatkowe informacje związane z konkursem dostępne są w sekretariacie UG Kaliska , ul. Nowowiejska 2, w godzinach pracy Urzędu.

Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Gminy Kaliska - Grażyna Żytkowiak, tel. 58-89-201 wew. 22 .

Pisemne zgłoszenia należy przesłać na adres Urzędu Gminy Kaliska - ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska w oddzielnej zamkniętej kopercie z adnotacją " Konkurs na stanowisko Menadżera Zdrowia - Kierownika Ośrodka Zdrowia w Kaliskach" w terminie do dnia 29.04.2005 r. do godz. 15:00 bądź złożyć je osobiście w zamkniętej kopercie z powyższą adnotacją w Sekretariacie UG w terminie jw.

Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Wójta Gminy wyłaniająca kandydata. Kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy na 7 dni przed planowaną rozmową. Zatrudnienia kandydata dokona Wójt Gminy , względnie powtórzy procedurę konkursową.

Stanowisko Inspektora ds. projektów realizacyjnych i promocji gminy.

Pisemne zgłoszenia należy przesłać na adres Urzędu Gminy Kaliska - ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska z adnotacją " Konkurs na stanowisko ds. projektów realizacyjnych i promocji gminy" w terminie do dnia 26.04.2005 r. bądź złożyć je osobiście w Sekretariacie UG w terminie jw.

Oczekiwania wobec kandydata:
- wykształcenie wyższe ( preferowane kierunki: rozwój regionalny, prawo, politologia,
ekonomia, administracja )
- dobra znajomość języka angielskiego
- znajomość procedur i programów UE
- znajomość i doświadczenie w zakresie zarządzania projektami
- dobra znajomość obsługi komputera
- znajomość problematyki samorządowej
- umiejętność pracy w zespole
Zgłoszenie powinno zawierać:
- curriculum vitae
- list motywacyjny
- dyplom ukończenia studiów wyższych
- świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy potwierdzających doświadczenia zawodowe
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenia zawodowe
- oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w złożonej ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z
dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)"
W CV prosimy o uwzględnienie aktualnego numeru telefonu kontaktowego.
Kandydaci dostaną zawiadomienie o czasie i miejscu odbycia rozmowy kwalifikacji co najmniej 4 dni przed tą datą.

Stanowisko Inspektora ds. infrastruktury technicznej i zarządzania projektami

Oczekiwania wobec kandydata:
- wykształcenie wyższe ( preferowane kierunki: budowlane lub pokrewne )
- umiejętność kosztorysowania
- znajomość zagadnień zamówień publicznych
-znajomość problematyki samorządowej
- sprawna obsługa komputera
- znajomość procedur i programów UE
- umiejętność w zakresie zarządzania projektami
- znajomość języka angielskiego
- umiejętność pracy w zespole
Zgłoszenie powinno zawierać:
- curriculum vitae
- list motywacyjny
- dyplom ukończenia studiów wyższych
- świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy potwierdzających doświadczenia zawodowe
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenia zawodowe
- oświadczenie o treści: "Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w złożonej ofercie dla potrzeb procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z
dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)"
W CV prosimy o uwzględnienie aktualnego numeru telefonu kontaktowego.
Kandydaci dostaną zawiadomienie o czasie i miejscu odbycia rozmowy kwalifikacji co najmniej 4 dni przed tą datą.

Wójt Gminy Kaliska
Antoni Cywiński

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz