czwartek, 21 kwietnia 2005

Plan Rozwoju Miejscowości

Spis treści:

Charakterystyka miejscowościKierunki rozwoju miejscowościInwentaryzacja zasobówMocne i słabe strony miejscowościOpis planowanego przedsięwzięciaSzacunkowy kosztorysHarmonogram planowanego przedsięwzięciaCharakterystyka miejscowości.Bartel Wielki leży w woj. Pomorskim. Liczba mieszkańców obecnie wynosi 136 osób.
Wieś istnieje od 1879 r., przeniesiona została z piaszczystego Wygonina podczas wymiany gospodarczej, celem polepszenia sytuacji gospodarstw rolnych. Miejscowość ma charakter rozproszony, rozciąga się na długości 3 km. Oddalona jest od siedziby gminy o 7 km. Cała miejscowość położona jest wśród lasów. Na mapie prezentuje się jak "wyspa w lesie". Bartel Wielki jest dziewiczy turystycznie. Ze względu na położenie na skraju Borów Tucholskich znajdują się tu potężne zasoby świeżego, leśnego powietrza .
2. Kierunki rozwoju miejscowości
Miejscowość posiada sprzyjające warunki do rozwoju funkcji turystycznej z ukierunkowaniem na
tworzenie zorganizowanych grup wypoczynku dla harcerzy i młodzieży (wypady plenerowe), z wykorzystaniem istniejącego budynku poszkolnego oraz tworzonej bazy sportowo - rekreacyjnejturystykę rodziną w kwaterach agroturystycznych, z wykorzystaniem siedlisk gospodarstw rolnych usytuowanych w terenach leśnych, w pobliżu istniejących jezior nieograniczona możliwość korzystania z zasobów runa leśnego i wędkarstwaInwentaryzacja zasobów Położenie wśród lasów i jezior - miejscowość otoczona lasem na skraju Borów Tucholskich, ( tzw. "wyspa w lesie"), miejscowość dziewicza turystycznie. Brakuje oznakowanych ścieżek leśnych do jazdy rowerowej i konnej. Budynek po szkole podstawowej ( Ośrodek Rozwoju i Integracji Sołectwa w Bartlu Wielkim) Budynek po byłej szkole, który został wybudowany w 1907 r. Budynkiem obecnie zarządza Rada Sołecka. W 2002 roku w ramach programu Odnowa Wsi w ramach projektu "Modernizacja budynku poszkolnego w Bartlu Wielkim na Ośrodek Rozwoju i Integracji Sołectwa" wykonano następujące prace : wymiana pokrycia dachowego 460 m2, ogrodzenie placu Ośrodka Rozwoju i Integracji Sołectwa 150 mb z brama wjazdową i utwardzonym wjazdem, uporządkowanie i zagospodarowanie terenu wokół budynku. W 2003 roku także w ramach programu Odnowa Wsi wykonano następujące prace: wymiana stolarki okiennej o pow.35m2 w budynku poszkolnym co wpłynęło na zabezpieczenie budynku przed utratą ciepła, malowanie pomieszczeń obiektu farbami emulsyjnymi i olejnymi.Wigwam - Wybudowany "WIGWAM" jest miejscem spotkań mieszkańców, obiekt służy do celów rekreacyjnych jako uzupełnienie świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku po byłej szkole podstawowej. Wewnątrz obiektu w centralnej części znajduje się otwarty murowany kominek, umożliwiający rozpalenie ogniska o każdej porze rokuBoisko - wykonano prace : niwelacja terenu, plantowanie wraz z zasianiem trawy, ustawienie bramek do gry w piłkę nożną, Planowane jest jeszcze zamontowanie siatki do gry w piłkę siatkową , kosza do koszykówki, ogrodzenie i oświetlenie terenu, posadzenie żywopłotów wokół boiska.

Staw w centrum wsi - w 2003 roku wykonano następujące roboty: niwelacja terenu pod kompleks wypoczynkowy, ustawienie wiaty i wykonanie parkingu , pogłębienie stawu. W planach jest jeszcze pomost oraz huśtawki przy stawie.
Mocne i słabe stronyMocne strony
zmodernizowany i funkcjonalny budynek poszkolny wraz z boiskiemsprzyjające warunki terenoweczyste jeziora i lasy, nieskażone środowiskoistnienie kwater agroturystyznychistniejący Wigwam - całoroczne miejsce na ogniskoSłabe strony
brak wodociągusłabe gleby (zanik produkcji rolnej)brak świadomości mieszkańców w zakresie turystykibrak wyznaczonych tras turystycznych brak zaplecza handlowo gastronomicznegoOpis planowanego przedsięwzięciaTytuł projektu :Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poszkolnego w Bartlu Wielkim na schronisko młodzieżowe ze świetlica wiejską."

Celem niniejszego przedsięwzięcia jest przebudowa istniejącego budynku poszkolnego na schronisko młodzieżowe ze świetlicą wiejską. Wraz z inwestycją budynek zmieni swój układ wewnętrzny, zmianie ulegnie również część wejściowa do budynku - nowe schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na poziomie poddasza mają powstać cztery pokoje - dwa pokoje dwuosobowe z łazienkami oraz dwa pokoje kilkuosobowe. Dla osób nocujących w pokojach kilkuosobowych łazienki ogólnodostępne znajdą się poziomie poddasza oraz na poziomie parteru. Na poziomie poddasza znajdzie się także pomieszczenie biurowe przeznaczone dla opiekuna obiektu. Na poziomie parteru oprócz łazienek znajdą się sala ogólnodostępna oraz zaplecze kuchenne przystosowane do sporządzania sporadycznych posiłków i ich podgrzewania po wcześniejszym przygotowaniu. Parter obiektu przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne - podjazd przed wejściem głównym do budynku, w środku zlokalizowana łazienka przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Progi w drzwiach o maksymalnej różnicy w poziomie wynoszącej 2 cm.
Budynek zostanie wyposażony w instalacje centralnego ogrzewania wraz z kotłownią zlokalizowaną w istniejącej piwnicy.
Szacunkowy kosztorysprojekt : "Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku poszkolnego w Bartlu Wielkim na schronisko młodzieżowe ze świetlica wiejską."
Remont budynku
Prace budowlane 189243,86
Instalacja C.O 58563,09
Instalacja kanalizacyjna 23151,68
Instalacja wodna 15998,62
Instalacja elektryczna 85827,35
Razem 372784,60
Zakupy
tapczan (4szt.) 1600,00
fotele (4szt.) 800,00
krzesła (60 szt.) 3600,00
stoły (8szt.) 1600,00
kuchenka gazowa z butla gazową 1000,00
lodówka 1500,00
szafa ubraniowa (2szt.) 600,00
biurko 280,00
szafa do biura 300,00
stolik okolicznościowy (3szt.) 300,00
meble kuchenne (komplet) 2200,00
kominek z montażem 8000,00
telewizor 2000,00
Razem 23780,00
Inspektor Nadzoru
Inspektor 6300,00
Ogólny koszt inwestycji 392364,60
Harmonogram planowanego przedsięwzięciaPoszczególne części realizowanego projektu Termin realizacji
1. Prace budowlane luty - maj 2006 r.
2. Instalacja C.O marzec - kwiecień 2006 r.
3. Instalacja kanalizacyjna marzec - kwiecień. 2006 r.
4. Instalacja wodna marzec - kwiecień 2006 r.
5. Instalacja elektryczna marzec - maj 2006 r.
6. Zakupy maj 2006 r.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz