piątek, 18 sierpnia 2006

EGENIUSZ CHEREK. Młynki - obelisk ku pamięci Papieża

Ks. Karola Wojtyła 50 lat temu płynął ze studentami Czarną Wodą. Zatrzymał się w Młynkach. 15 sierpnia 2006 r. odsłonięto tu pamiątkowy obelisk.


Góry, narty, spływy kajakowe polskimi rzekami były wielką pasją ks. Karola Wojtyły, przyszłego papieża Jana Pawła II. 50 lat temu wraz ze swoimi studentami spływał kajakami Czarną Wodą (Wdą). 21 lipca 1956 roku zatrzymał się na wieczorny odpoczynek. Namioty rozstawiono na niewielkiej polanie w Młynkach koło Lubichowa. To wyjątkowe wydarzenie zainspirowało radnych gminy Lubichowo, dyrekcję Nadleśnictwa Lubichowo, ks. Jana Kulasa do upamiętnienia tego zdarzenia. Na skraju pola namiotowego dzięki dyrekcji i pracownikom Nadleśnictwa Lubichowo postawiono kamienny obelisk.

We wtorkowe popołudnie 15 sierpnia 2006 r. na miejsce to licznie przybyli mieszkańcy Lubichowa, okolicznych miejscowości, nie zabrakło również kajakarzy, którzy tego dnia zatrzymali się w Młynkach na kolejny odpoczynek. Polową Mszę Świętą odprawił ks. infułat Jerzy Buxakowski z Pelplina, nie tylko duchowo wspomagali go ks. infułat Stanisław Grunt z Pelplina, ks. kanonik Eugeniusz Stencel ze Skórcza oraz gospodarz uroczystości ks. Kanonik Jan Kulas - proboszcz lubichowskiej parafii.

Mszę Świętą uświetniły pieśni w wykonaniu muzycznego zespołu Cały Twój z Lubichowa. Po poświęceniu i odsłonięciu obelisku przez duchownych wiązanki kwiatów złożyły delegacje lubichowskich zakładów pracy, samorządowcy, mieszkańcy parafii. Uroczystość zakończyła się rodzinno-parafialnym piknikiem. Nie zabrakło pieczonych kiełbasek na ognisku.
Tekst i foto: E. Cherek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz