piątek, 1 kwietnia 2005

UM Starogard - informacje

Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z 1 kwietnia 2005r.

18 marca br. Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE.

1 stycznia 2000 roku została powołana Polska Organizacja Turystyczna, co rozpoczęło przeobrażenia całego systemu zarządzania turystyką w Polsce.
Polska Organizacja Turystyczna jest państwową osobą prawną powołaną w celu wzmocnienia promocji Polski w dziedzinie turystyki w kraju i zagranicą. Jednym z zadań POT-u jest inspirowanie tworzenia Regionalnych Organizacji Turystycznych, obejmujących swoim zakresem obszar jednego lub więcej województw, oraz Lokalnych Organizacji Turystycznych, obejmujących swoim zakresem obszar jednej lub więcej jednostek samorządu lokalnego, a także współdziałanie z nimi.
W listopadzie 2003 r. w auli Pomorskiej Wyższej Szkoły Polityki Społecznej i Gospodarczej odbyła się konferencja: "PIĘKNO KOCIEWIA - szansą rozwoju turystyki w Powiecie Starogardzkim"
Konferencja zakończyła się dyskusją na temat szans rozwoju turystyki w Powiecie
Starogardzkim, wymianą poglądów oraz wyrażeniem chęci współpracy przez zaproszonych
gości.
Starostwa Powiatowe w Tczewie i Starogardzie Gdańskim, Urzędy Miejskie w Starogardzie Gdańskim i Tczewie oraz Zamek w Gniewie, przy współpracy z Pomorskim Urzędem Marszałkowskim oraz Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną zainicjowały w 2003 r., spotkania osób i podmiotów zainteresowanych powołaniem stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE.
W celu utworzenia stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie powołano Zespół Roboczy złożony z pracowników Starostwa Powiatowego w Tczewie i Starogardzie oraz Urzędów Miejskich w Starogardzie Gdańskim i Tczewie którego zadaniem było:
• przygotowanie projektu statutu stowarzyszenia LOT Kociewie
• zebranie deklaracji o przystąpieniu do stowarzyszenia od zainteresowanych podmiotów (samorządy gmin, miast i powiatów, stowarzyszenia, firmy z branży turystycznej, osoby fizyczne), wraz z określeniem wymaganych dokumentów, stwierdzających wolę przystąpienia do LOT Kociewie
• zorganizowanie Zebrania Założycielskiego i Walnego Członków Założycieli LOT Kociewie

Działania związane z tworzeniem Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie
W dniu 15 grudnia 2003 r. w Gniewie odbyło się pierwsze zebranie Członków Założycieli stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie, w którym wzięło udział 32 przedstawicieli reprezentujących samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, podmioty gospodarcze z branży turystycznej oraz osoby fizyczne.
Uczestnicy pierwszego zebrania Członków Założycieli stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie
Samorządy Lokalne
1. Powiat Tczewski
2. Miasto Tczew
3. Miasto i Gmina Gniew
4. Gmina i Miasto Pelplin
5. Gmina Morzeszczyn
6. Powiat Starogardzki
7. Miasto Starogard Gdański
8. Miasto Skórcz
9. Gmina Skórcz
10. Gmina Smętowo Graniczne
Organizacje pozarządowe
11. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej GOSPEL
12. Stowarzyszenie "Instytut Kociewski"
13. Fundacja "Zamek w Gniewie"
14. Federacja Stowarzyszeń i Związków "Kociewska Więźba"
15. Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej
16. Stowarzyszenie Inicjatyw Turystycznych TRAMP
17. Starogardzki Klub Biznesu
18. Klub Sportowy "Agro-Kociewie"
19. Turystyczne Stowarzyszenie Gmin Kociewsko-Borowiackich BÓR
20. Klub Jeździecki "Hubertus"
Uczestnicy pierwszego zebrania Członków Założycieli stowarzyszenia
Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie
Podmioty gospodarcze i branża turystyczna
21. Kwatera Agroturystyczna Hanna Gliniecka
22. Kwatera Agroturystyczna Jerzy Maśliński
23. Firma GRASO
24. Zajazd GNIEWKO
25. Biuro Turystyczne "ELŻBIETA"
26. Firma GALEDO
27. Pensjonat GOLF
28. PHU MLECZARZ
29. Pracownia Usług Plastycznych Stefan Kukowski
30. Karczma "Pod Wygodą"
31. Ośrodek Rekreacji Konnej "HUBERTUS"
32. Adamowscy Sp. z o.o.

Podczas Walnego Zebrania Członków Założycieli podjęto uchwały w sprawie:
• utworzenia Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie;
• przyjęcia statutu LOT Kociewie;
• powołania Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia LOT Kociewie;
• powołania Komisji Skrutacyjnej LOT Kociewie;
• wyboru Prezesa Zarządu LOT Kociewie;
• wyboru Zarządu LOT Kociewie
• wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej LOT Kociewie;
• wyboru Komisji Rewizyjnej LOT Kociewie
• ustalenia wysokości składki członkowskiej Stowarzyszenia LOT
Kociewie, które zostały ustalone na następującym poziomie:
powiaty ziemskie - 1000 zł
gminy miejskie powyżej 50 tys. mieszkańców - 1000 zł
pozostałe gminy - 500 zł
podmioty gospodarcze - 200 zł
organizacje pozarządowe, osoby fizyczne - 100 zł

W dniu 22 grudnia 2003 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim ukonstytuował się Zarząd Stowarzyszenia
Prezes : Sławomir Neumann Starosta Starogardzki
Wiceprezesi: Bożena Uciekałek - inspektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim
Marcin Roch Pośpiech - Fundacja "Zamek w Gniewie"
Sekretarz: Tomasz Wiczyński Stowarzyszenie "Instytut Kociewski"
Pozostali członkowie Zarządu:
Stanisław Ackermann - Przewodniczący Rady Powiatu Tczewskiego
Bogdan Badziong - Burmistrz Miasta i Gminy Gniew
Józef Górski - właściciel Zajazdu "Gniewko"
Krzysztof Landowski - Prezes Klubu Jeździeckiego "Hubertus"
Zenon Sobiecki - właściciel firmy Graso

Lokalna Organizacja Turystyczna, która jest organizacją współpracy jednostek samorządu terytorialnego i lokalnej branży turystycznej, utworzona w obrębie obszaru Kociewia ma szczególne znaczenie dla rozwoju turystyki w naszym regionie. Podstawowym zadaniem LOT jest integracja społeczności lokalnej oraz tworzenie i rozwój produktów turystycznych wokół lokalnych atrakcji turystycznych oraz promocja tych produktów.
Działaniem statutowym Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie jest także zapewnienie funkcjonowania i rozwoju systemu informacji turystycznej Kociewia; działanie na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej na Kociewiu oraz podejmowanie innych zadań sprzyjających rozwojowi turystyki na Kociewiu.

Działania Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie
Spotkania pracowników samorządów powiatów starogardzkiego i tczewskiego ds. kultury i promocji, na których wymieniane są doświadczenia, kreowane nowe pomysły, referowane dotychczasowe efekty pracy.
Współpraca z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną i Urzędem Marszałkowskim Woj. Pomorskiego m.in.:
 realizacja Internetowego Systemu Informacji Turystycznej i Promocji Polski (ISIT),
 dofinansowanie wydania Informatora Turystycznego "Kociewie - kraina wśród lasów, jezior i rzek",
 udział w imprezach promocyjnych i wystawienniczych np. udział w Dniu Regionów w centrum handlowym Madison pod nazwą "Smaki Pomorza" w sierpniu br.,
prezentacja Kociewia podczas Forum Dziennikarzy Polonijnych w Mulitikinie w Gdańsku we wrześniu br.
 Prezentacja materiałów promocyjnych z Kociewia na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Londynie listopad 2004 r.
 Udział w seminariach i szkoleniach:
 W dniach 8-9.06. br. członkowie LOT Kociewie uczestniczyli w I Forum Pomorskich Lokalnych Organizacji Turystycznych w Łebie. W trakcie spotkania poruszano m.in. temat działań Lokalnych Organizacji Turystycznych w ramach Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Pomorskim
 Członkowie LOT Kociewie uczestniczyli w debatach społecznych na temat STRATEGII ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM NA LATA 2004-2013
Współpraca członków założycieli LOT Kociewie w zakresie promocji walorów turystycznych regionu:
 wydanie przez Instytut Kociewski wspólnych materiałów promocyjnych
 utworzenie strony internetowej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Turystycznych TRAMP z Tczewa - członka LOT Kociewie. Na stronie tej na bieżąca aktualizowane są informacje na temat Kociewia, dzięki współpracy z podmiotami
należącymi do stowarzyszenia.


W dniach od 31 marca do 2 kwietnia z partnerską wizytą w Hillerod w Danii przebywać będą zastępca prezydenta miasta Zbigniew Kozłowski oraz pełnomocnik prezydenta ds promocji miasta Ludwik Szakiel. Przedstawiciele władz Starogardu wezmą udział w bardzo uroczystym otwarciu wystawy cenionego polskiego fotografika Ireneusza Cyranka, które odbędzie się
1 kwietnia w głównym holu wystawowym w Hillerod. (W 1999 r I. Cyranek został zaproszony przez Duńskie Ministerstwo Kultury jako wyjątkowo utalentowany artysta. Wydawcy zauważyli jego wyjątkowe możliwości i zdolności do wyszukiwania "chwytania" i utrwalania bardzo specyficznej atmosfery krajobrazu, natury i życia codziennego. I. Cyranek nie stosuje żadnych korekcji i zmian barw przy użyciu komputera czy w ciemni. Dziennikarze i krytycy mówią o nim: "fotograf, który używa obiektywu jak pędzla, mistrz atmosfery, najbardziej romantyczny fotograf").
Zaplanowane jest również spotkanie z władzami Hillerod, na którym omówiony zostanie projekt współpracy, zawierający między innymi zorganizowanie wystawy Ireneusza Cyranka
w Starogardzie oraz w innych miastach Polski we współpracy z Duńskim Instytutem Kultury,władzami Starogardu, Hillerod, Ambasadą Królestwa Danii w Polsce, SCK
oraz Galerią A.
Na spotkaniu omawiane będą również sprawy związane z organizacją sesji plenerowej na Kociewiu, w efekcie której powstanie cykl zdjęć prezentujących piękno naszego regionu.
Zostaną też omówione szczegóły dotyczące realizacji wspólnego projektu w ramach programu TOWN-TWINING dotyczącego organizacji seminariów szkoleniowych, których celem ma być podniesienie jakości usług publicznych.

KOMUNIKAT POMORSKIEGO ZAKŁADU GAZOWNICZEGO W GDAŃSKU

Uprzejmie informuję, że Oddział Pomorski Zakład Gazowniczy w Gdańsku przeprowadzi,
w dniach 19-21 kwietnia 2005 r na terenie miast i gmin:Gdańsk, Sopot, Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, Pruszcz Gdański, Tczew, Gniew, Starogard Gdański, Pelplin, Żukowo, Kartuzy, Kolbudy i Kościerzyna, akcję przewonienia gazu ziemnego "Wiosna 2005", która ma na celu wykrycie i usunięcie nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej i instalacjach wewnętrznych w budynkach.
Wykryte nieszczelności na gazowej sieci rozdzielczej do kurka głównego i przy gazomierzach usuwane będą przez pracowników Oddziału PZG. Służby Pogotowia Gazowego będą pracowały w czasie trwania akcji przez całą dobę.
Jednocześnie nadmieniam, że usuwanie stwierdzonych nieszczelności na instalacjach wewnętrznych i urządzeniach gazowych w budynkach należy do obowiązku właścicieli lub administratorów obiektów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz