wtorek, 29 marca 2005

Nie byliśmy współpracownikami


Radni Ligi Miejskiej Paweł Głuch i Stanisław Kubkowski podczas czwartkowej sesji starogardzkiej Rady Miejskiej zaapelowali do swoich kolegów- radnych, prezydenta miasta i jego zastępców, kierowników wszystkich wydziałów w Urzędzie Miejskim, dyrektorów jednostek i zakładów samorządowych, którzy w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej byli osobami dorosłymi.
-Apelujemy, jako radni wywodzący się z Solidarności, żeby poddali się oni lustracji poprzez złożenie oświadczenia na piśmie i podali do publicznej wiadomości, że w czasie swojej pracy, działalności społecznej nie byli, bądź byli świadomymi współpracownikami jakichkolwiek służb specjalnych PRL- mówił S. Kubkowski - Proponujemy aby forma takiego oświadczenie była taka sama jak w przypadku osób z mocy prawa podlegających lustracji.
Radny zaproponował aby oświadczenia po podaniu jego treści do publicznej wiadomości zostały zdeponowane w biurze Rady Miejskiej, gdzie miałyby być przechowywane przez czas pełnienia stanowiska lub funkcji.
Pondto obaj panowie oświadczyli, niezależnie od wystąpienia do Instytutu Pamięci Narodowej, że nigdy nie byli współpracownikami służb specjalnych PRL i złożą stosowne oświadczenia na piśmie.
Jarosław Stanek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz