wtorek, 8 marca 2005

UM Starogard - Informacje - 8.03

Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z dnia 8 marca 2005 r.

Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki wizytowała 24 lutego br. zajęcia treningowe w UKS Libero siatkarek rocznika 1994 prowadzone przez Tadeusza Sowińskiego i siatkarek rocznika 1993 prowadzone przez Hannę Kotkiewicz.

24 lutego w Miejskim Przedszkolu Publicznym odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji. Dyrektor przedszkola Marzena Kobylańska przedstawiła specyfikację funkcjonowania grup integracyjnych. Komisja rozpatrzyła też wniosek o przyznanie nagrody "Grand Hillerod". Omówiono wynagrodzenia nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

W czwartek 10 marca odbędzie się posiedzenie Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki. W porządku posiedzenia zaplanowano:

Wręczenie podziękowań Prezydenta Miasta wyróżniającym się sponsorom wspomagającym sport młodzieżowy w naszym mieście.

Zapoznanie z informacją o przebiegu badań lekarskich sportowców naszego miasta.

Ustalenie terminów wizytacji zajęć treningowych w klubach sportowych.

28 lutego odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska RM oraz Komisji Infrastruktury Powiatowej. Na spotkaniu kontynuowano rozmowy na temat przejścia dróg powiatowych w zarząd miejski.

7 marca o godzinie 10:00 w Gdańsku odbyła się konferencja prasowa, nt. Igrzysk Młodzieżowych Euroregionu "Bałtyk", z udziałem Prezydenta Euroregionu Bałtyk Marszałka Województwa Pomorskiego Jana Kozłowskiego. Po konferencji w Starogardzie Gdańskim odbyło się spotkanie koordynatorów, w trakcie którego zostały omówione następujące kwestie: uczestnicy igrzysk - kraje, ilość, dyscypliny; regulaminy sportowe; gromadzenie informacji nt. doświadczeń w zakresie edukacji poprzez sport i sportów lokalnych; schemat zawodów sportowych i program igrzysk; zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, transport; seminarium na temat edukacji poprzez sport; promocja projektu; powołanie komitetu organizacyjnego; zadania koordynatorów.

W piątek 11 marca o godzinie 16:00 w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 2 odbędzie się odbiór robót budowlanych - Likwidacja barier architektonicznych III etap - budowa szybu windy, dostawa
i montaż dźwigu osobowego, roboty przystosowawcze na piętrze.

Było to ostatnie zadanie w ramach programu PEFRON - Program wyrównywania różnic między regionami. Zadanie dofinansowane ze środków PEFRON a realizowane wspólnie przez Gminę Miejską i Starostwo Powiatowe.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz