czwartek, 24 marca 2005

Niedziela niedziel

Niedziela wszystkich niedziel
Mówi ks. prałat Stanisław Człapa , proboszcz parafii św. Mateusza w Starogardzie Gdańskim:
- Kultura związana z największymi świętami- świętami Zmartchwychwstania Pańskiego znajduje swoje odbicie w folklorze. Jest to oczywiście folklor religijny. To właśnie liturgia kościoła rzymskokatolickiego stanowi natchnienie dla twórczości ludowej. Ona bardzo przybliża wielkie tajemnice naszej wiary .Podziwiałem bardzo piękne palmy, których było w naszym kościele więcej niż w ubiegłym roku. To właśnie palma jest symbolem życia, które przez swoją mękę i śmierć i Zmartchwychwstanie wyjednał dla nas pan Jezusa. Życie, boże, życie nadprzyrodzone to jest właśnie istota życia chrześćjańskiego. Te wszystkie znaki i zwyczaje ludowe przybliżają nam tę głęboką nieraz trudną do zrozumienia prawdę teologiczną. Jajko jest symbolem życia i także wskazuje nam na życie, które przez mękę i Zmartchwychwstanie przywrócił nam Jezus Chrystus Zbawiciel. W Wielką Sobotę będziemy błogosławić pokarmy, a więc chleb, jajka, mięso na stół wielkanocny. To wszystko więc łączy się z największą tajemnicą naszej wiary, jaką jest tajemnica Zmartchwychwstania. Święta Bożego Narodzenia są wspaniałymi świętami, ale historycznie powstały później, dopiero w czwartym wieku. Natomiast święta Zmartchwychwstania Pańskiego obchodzono od samego początku. Niedziela Zmartchwychwstania to jest niedziela wszystkich niedziel. Kultura ludowa, która bierze swoje natchnienie z liturgii kościoła rzymskokatolickiego w naszym kociewskim środowisku, w naszych szkołach, naszych wioskach kwitnie. To bardzo dobrze świadczy o naszej przynależności do chrześćjaństwa, do Chrystusa.
Notował: Jarosław Stanek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz