czwartek, 24 marca 2005

UM Starogard - INFO

Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z 24 marca 2005 r.
W czwartek 24 marca 2005 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXXI zwyczajna sesja Rady Miejskiej.
Proponowany porządek obrad:
Otwarcie sesji.
Stwierdzenie prawomocności obrad.
Zmiany do porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.
Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta w okresie od 10.02.2005 do 15.03.2005.
Ocena stanu ładu i bezpieczeństwa publicznego w mieście (na podstawie wyników działalności odpowiedzialnych służb i instytucji w roku 2004).
Ocena realizacji prawa miejscowego pod kątem jego skuteczności i nowych potrzeb uchwałodawczych - informacja ustna.
Podjęcie uchwał w sprawie:
zmian w budżecie Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2005 r. (zmiana 3),
nadania imienia przedszkolu,
zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Starogard Gdański,
zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego,
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości punktu dla ustalenia wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty, założonych i prowadzonych przez Gminę Miejską S tarogard Gdański,
zasad i trybu korzystania ze stołówek szkolnych,
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum nr 4 przy ul. Bp. K. Dominika 32 w Starogardzie Gdańskim,
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum nr 1 przy al. Jana Pawła II 10 w Starogardzie Gdańskim,
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obwodu Publicznego Gimnazjum nr 2 przy ul. Romualda Traugutta 2 w Starogardzie Gdańskim,
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Bp. K. Dominika 32 w Starogardzie Gdańskim,
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Broniewskiego przy ul. Gen. Józefa Wybickiego 17 w Starogardzie Gdańskim,
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia obwodu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Juliusza Słowackiego przy al. Jana Pawła II 4 w Starogardzie Gdańskim,
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Muzeum przy Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim,
Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
szczegółowych zasad przyznawania i wypłaty jednorazowej pomocy społecznej w formie zasiłku celowego z tytułu urodzenia dziecka,
zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na prefinansowanie środków otrzymanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na zadanie pod nazwą "Budowa małej obwodnicy w Starogardzie Gdańskim",
ustalenia diet radnych Rady Miejskiej,
zmieniająca uchwałę Nr XXV/254/2000 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 26 października 2000 r. w sprawie przyjęcia: planu zaopatrzenia w ciepło, energię i paliwa gazowe Miasta Starogard Gdański",
zmieniająca uchwałę Nr XXII/215/2004 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia cen biletów komunikacji miejskiej i strategii odtwarzania taboru autobusowego Miejskiego Zakładu Komunikacji w Starogardzie Gdańskim.
Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Dyskusja - wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad XXXI sesji Rady Miejskiej.
Dyrekcja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Starogardzie Gd. informuje,
że w okresie świątecznym (od 24.03 do 29.03) basen będzie funkcjonował w następujących godzinach:
24 marca (czwartek) - 16:00-21:15
25 marca (piątek) - 16:00 - 21:15
26 marca (sobota) - basen nieczynny
27 marca (niedziela) - basen nieczynny
28 marca (poniedziałek) - 15:15 - 19:45
29 marca (wtorek) - 16:00 - 21:15
21 marca w PG nr 4 przy Zespole Szkół Publicznych im. Jana Pawła II w Starogardzie odbyła się prezentacja projektu "Dzień Europejski". Celem projektu była popularyzacja wiedzy o integrującej się Europie, rozwijanie świadomości europejskiej związanej z przynależnością do wspólnoty unijnej oraz prezentacja tradycji i kultury wybranych państw:Polski, Hiszpanii i Włoch. Impreza przygotowana przez uczniów klas II gimnazjum odbyła się pod hasłem "Europa da się lubić". Uroczystość składała się z trzech części: prezentacji państw połączonej z degustacją, konkursu wiedzy o unii Europejskiej, meczu koszykówki miedzy uczniami i nauczycielami. Młodzież przygotowała również ciekawą wystawę prac związanych z Anglią, Szkocją i Irlandią. Nie zabrakło potraw charakterystycznych dla Polski, Hiszpanii i Włoch.
We wtorek 22 marca w Zespole Szkół Publicznych w Starogardzie odbyły się miejskie eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół gimnazjalnych i szkół podstawowych ze Starogardu Gdańskiego.
W turnieju uczestniczyło 12 uczniów z czterech szkół gimnazjalnych i 15 uczniów z pięciu szkół podstawowych.
Po sprawdzeniu prac pisemnych oraz przeprowadzeniu części praktycznej (jazdy rowerem)
I miejsce zajęło PG nr 4, II - PG nr 3, III - PG nr 2, IV - PG nr 1.
Indywidualnie najlepsze wyniki uzyskali: Konczak Michał, Konczak Szymon, Koprowski Maciej - wszyscy z PG nr 4.
Ze szkół podstawowych:
I miejsce PSP nr 6, II - PSP nr 2, III - PSP nr 1, IV - PSP nr 4, V - PSP nr 3.
Indywidualnie najlepsze wyniki uzyskali uczniowie PSP nr 6: Koprowski Mateusz, Karasek Marcin, Czechowski Piotr.
Tak więc do etapu powiatowego zakwalifikowała się PSP nr 6 i PG nr 4.
10 marca br. odbyło się posiedzenie Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki, na którym prezydent miasta Stanisław Karbowski wręczył listy z podziękowaniami wyróżniającym się sponsorom wspomagającym sport młodzieżowy w naszym mieście. Podziękowania otrzymali: Edward Pobłocki - Przewodniczący Związków Zawodowych Chemików Polpharma SA; Lech Świeczkowski - Przewodniczący NSZZ Solidarność Polpharma SA. Podziękowania złożył również w imieniu Komisji Sportu przewodniczący Kazimierz Jankowski.
Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki zapoznała się z informacją o przebiegu badań lekarskich sportowców naszego miasta, który przedstawiła dr Maria Orlikowska - Płaczek - Kierownik Przychodni Lekarskiej.
Komisja ustaliła również terminy wizytacji zajęć treningowych w klubach sportowych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz