czwartek, 3 marca 2005

Zostan podoficerem

Od 1 lipca 2005 roku powstaną nowe szkoły podoficerskie. O przyjęcie do nich może się starać osoba, która zdała egzamin dojrzałości, ma ukończony 18 rok życia, nie jest karana sądownie, posiada wyłącznie polskie obywatelstwo i odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia zawodowej służby wojskowej.
- Ministerstwo Obrony Narodowej utworzyło Szkoły Podoficerskie Wojsk Lądowych we Wrocławiu, Poznaniu, Toruniu i Zegrzu- mówi ppłk Zbigniew Toporowski, wojskowy komendant uzupełnień WKU w Starogardzie Gdańskim- Powstaną w nich korpusy osobowe o profilach ogólnowojskowych, inżynierii wojskowej, obrony przed bronią masowego rażenia, logistyki, rakietowy i artylerii oraz łączności i informatyki.
Żołnierze, którzy odbywają zasadniczą służbę wojskową lub nadterminową służbę zasadniczą w stopniu szeregowego lub starszego szeregowego, ubiegający się o powołanie do służby kandydackiej powinni złożyć wniosek do komendanta wybranej szkoły podoficerskiejza pośrednictwem dowódcy swojej jednostki. Natomiast cywile składają wniosek bezpośrednio do komendanta szkoły. W obu przypadkach obowiązuje ten sam termin- 31 maja 2005 roku.
Kandydaci po złożeniu dokumentów zostaną skierowani do wojskowej komisji lekarskiej i pracowni psychologicznej. Egzaminy odbędą się w dniach 5-7 lipca tego roku. Podczas nich przewidziano sprawdzian z wychowania fizycznego, test z wiedzy ogólnej, test z języka angielskiego. Na zakończenie zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Szkolenie trwać będzie dla kandydatów z cywila 11 miesięcy, dla żołnierzy rezerwy i zasadniczej służby wojskowej 10 miesięcy, a dla żołnierzy nadterminowych w systemie kursowym- pół roku. Kandydaci bez przeszkolenia wojskowego rozpoczną szkolenie 3 września, pozostali 3 października. Bliższe informacje pod nr tel. Wojskowej Komendy Uzupełnień w Starogardzie Gdańskim 562 34 18/19 w.220. Komenda obejmuje swoim zasięgiem obszar powiatów tczewskiego, starogardzkiego i kościerskiego.
Jarosław Stanek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz