wtorek, 29 marca 2005

Nowa opłata specjalna

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Starogardzie radni jednogłośnie uchwalili zmiany w przepisach Miejskiego Zakładu Komunikacji. Bezpośrednim powodem zmian był m. in .wyrok Trybunału Konstytucyjnego z czerwca ub. Roku dotyczący ustawy o prawie przewozowym. Sędziowie uznali, że pobieranie jednakowej opłaty dodatkowej zarówno za przejazd bez dokumentu potwierdzającego uprawnienia do ulgi, jak i za przejazd bez biletu albo w sytuacji braku upoważnienia do przejazdu ulgowego jest niezgodne z Konstytucją.
Ustawa została znowelizowana w grudniu i radni byli zmuszeni głosować za jej przyjęciem, bo nie mogą negować uregulowań prawnych zapadłych na wyższym szczeblu administracji.
- Zmiany polegają na rozróżnieniu sytuacji osób podróżujących bez biletu, lub nie posiadających uprawnień do przejazdów ulgowych, od sytuacji osób posiadających bilet ulgowy ale nie mających przy sobie odpowiedniego dokumentu poświadczającego takie uprawnienie- tłumaczył radnym istotę zmian Henryk Klecha, dyrektor MZK w Starogardzie.
Dla podróżnych oznacza to tyle, że jeżeli jadąc z biletem ulgowym nie będą posiadali przy sobie dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi zapłacą 64 zł mandatu. Obniżeniu z 40 na 32 złote uległa kara za zabieranie ze sobą do autobusu rzeczy wyłączonych z przewozu lub podlegających szczególnym warunkom i kwota opłaty manipulacyjnej za brak dokumentu podczas kontroli i okazanie go w ciągu 7 dni od jej daty. Odpowiednio za brak ważnego biletu okresowego będzie to 8 zł, a za brak uprawnień do ulgi 6,4 zł. Bez zmian pozostaje wysokość mandatu za jazdę bez ważnego biletu. Wynosi 80 zł.
Ponieważ prawo zostało zmienione w grudniu ubiegłego roku, a 20 stycznia ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury, a uchwała starogardzkiej Rady Miejskiej ma obowiązywać 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa pomorskiego, do tego czasu wysokość wspomnianych opłat jest pobierana nielegalnie i może zostać zaskarżona.
Jarosław Stanek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz