poniedziałek, 24 stycznia 2005

Kary finansowe dla urzędników
Sejm przygotowuje bata na urzędników. Ruszyły prace nad ustawą, która przwiduje finansowe karanie za wydawanie błędnych decyzji. Urzędnicy mówią o zbyt dużej presji, pomysłodawcy o konieczności wzmocnienia odpowiedzialności za podejmowane działania. Zgodnie z projektem urzędnik, który wydał błędną decyzję, będzie musiał zapłacić odszkodowanie z własnej kieszeni.Nie mogłoby ono przekroczyć 12 - krotności przeciętnego wynagrodzenia. Jednak wyliczenia pokazują, że w skrajnych przypadkach urzędnik mógłby zapłacić nawet 30 tysięcy złotych. Przyczyny wydania błędnej decyzji ustalałoby wewnętrzne postępowanie wyjaśniające, a jego wyniki kierownik urzędu przekazywałby do prokuratury, która w ciągu miesiąca mogłaby wnieść przeciwko urzędnikowi powództwo do sądu. Ponadto urzędy musiałyby publikować, np. w Internecie raz na kwartał, informacje o liczbie i przyczynach popełnianych błędów przez swoich pracowników. Projekt ustawy przygotowała Platforma Obywatelska. Rada Służby Cywilnej oraz rząd nie zaopiniowały jeszcze projektu. W Sejmie, po pierwszym czytaniu, pomysł poparło 245 posłów. Natomiast ekspertyza Sądu Najwyższego krytykuje projekt za nieprecyzyjność oraz niezgodność z ustawą zasadniczą. Teraz ustawą zajmuje się sejmowa Komisja Administracyjna.

Katarzyna Włodkowska - Dziennik Bałtyck

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz