czwartek, 13 stycznia 2005

Kto do nagrody Starosty

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Regionu Starostwa Powiatowego zwraca sie z prośbą o nadsyłanie kandydatur, związanych z przyznaniem nagrody Starosty Powiatu Starogardzkiego w dziedzinie kultury. Propozycje prosimy nadsyłać do dnia 4 lutego 2005 roku na adres : Wydział Kultury, Sportu i Promocji Regionu Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 17 w Starogardzie Gdańskim, pok. nr 301 lub faksem na nr 56 300 29. W załączeniu przesyłamy regulamin przyznawania nagrody Starosty Powiatu Starogardzkiego w dziedzinie kultury.REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRODY STAROSTY POWIATU
STAROGARDZKIEGO W DZIEDZINIE KULTURY

§1

Celem nagrody jest uhonorowanie i wsparcie artystów, twórców kultury, animatorów życia kulturalnego, organizacji, instytucji, które w sposób szczególny przyczyniają się do rozwoju i promocji kultury Powiatu Starogardzkiego. Co roczną Nagrodę Starosty przyznaje komisja złożona z osób związanych z kulturą z terenu powiatu starogardzkiego.

§2
Skład Komisji:
- przedstawiciele Zarządu Powiatu,
- przedstawiciele gmin powiatu starogardzkiego związani z kulturą,
- Przewodniczący Komisji Kultury, Kultury Fizycznej i Promocji Regionu Rady Powiatu
Starogardzkiego,
- Z-ca Naczelnika Wydziału Kultury, Sportu i Promocji Regionu

§3
Nagrodę przyznaje się raz w roku za szczególne osiągnięcia dotyczące:

szeroko pojętej działalności kulturalnej, obejmującej swym zasięgiem terytorium Powiatu Starogardzkiego,

twórczości artystycznej osób prywatnych, prawnych, instytucji i organizacji obejmującej swym zasięgiem wszystkie dziedziny sztuki,

organizowania imprez kulturalnych o wysokim poziomie artystycznym,

upowszechniania i krzewienia kultury Kociewia a w szczególności prezentacji i promocji kulturalnego dorobku Kociewia na forum ogólnopolskim i międzynarodowym,

kształtowania świadomości etnicznej i tożsamości regionalnej poprzez edukację kulturalną dzieci i młodzieży,

działań na rzecz ochrony dziedzictwa kulturalnego regionu Kociewia poprzez:
a) publikacje;
b) prace naukowe i badawcze (ratowanie materialnych i niematerialnych dóbr kultury, prowadzenie wykopalisk archeologicznych, itp.);
c) opracowania monograficzne;
d) prace z dziedziny etnografii;
e) muzykologii, historii itp.;

prowadzenia działalności na rzecz integracji środowisk twórczych oraz animacji życia kulturalnego.


§4

Wnioskodawcami występującymi o przyznanie Nagrody Starosty Powiatu Starogardzkiego w dziedzinie kultury mogą być:
a) instytucje kultury;
b) władze samorządowe z terenu powiatu;
c) media

prasa,

radio,

telewizja regionalna,
d) osoby prywatne;

przedstawiciele biznesu regionalnego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz