piątek, 21 stycznia 2005

Noworoczne spotkanie prawicy

Odbyło się noworoczne spotkanie prawicy. Oczywiście byli na nim członkowie Prawa i Sprawiedliwości. Po spotkaniu wszyscy byli zadowoleni - prawica będze z sobą współpracować."Oby prawica jeszcze bardziej się scementowała
i była tak silna jak dawniejszy beton"

Słowa te, wypowiedziane przez radnego Stanisława Kubkowskiego wprowadziły pogodny nastrój i były myślą przewodnią noworocznego spotkania wszystkich ugrupowań prawicowych działających na terenie Starogardu Gdańskiego, które odbyło się 6 stycznia 2005 roku w restauracji Bachus. Na spotkanie przybyło około stu osób a wśród nich byli ludzie zarówno młodzi jak i z dużym doświadczeniem pracy w samorządzie. Obecny był również Starosta Starogardzki Sławomir Neumann. Spotkanie prowadził radny miejskich wszystkich dotychczasowych kadencji - Stanisław Kubkowski.

Noworoczne życzenia kolejno składali liderzy poszczególnych ugrupowań.
Jarosław Gabig -lider - Platformy Obywatelskiej, życzył wszystkim ugrupowaniom konsekwentnej współpracy, żeby przyszłe decyzje polityczne były trafne i odpowiedzialne, zaś rok 2005 był rokiem umocnienia się ugrupowań prawicowych, których szeregi powiększą ludzie mądrzy. Jedność, mądrość i skuteczność to jest dziś potrzebne ale też potrzebna jest pokora. W imieniu Ligi Miejskiej życzenia zebranym oraz rodzinom złożył Paweł Głuch. Wyraził zadowolenie i podziękował za obecność na spotkaniu działaczom "Solidarności". To nasze korzenie stwierdził, których nie wolno zapomnieć bo dzięki nim możemy żyć w demokratycznym państwie. Obecny rok 2005 jest bardzo ważny ze względu na wybory prezydenckie oraz parlamentarne, które wymagają dużej aktywności również na szczeblu lokalnym .

Reprezentujący Prawo i Sprawiedliwość Krzysztof Skiba, składając życzenia w imieniu swojego ugrupowania i posła Andrzeja Lissa zauważył, że na spotkaniach noworocznych, które odbywają się w Bachusie jest coraz więcej ludzi i jeżeli taka będzie tendencja to w przyszłości obecny lokal może okazać się za mały.
Starosta życzył spokoju, aktywności i aby dobra praca przyniosła efekty.
Bogumiła Powierza - przewodnicząca Ligi Polskich Rodzin, również zauważyła, że szeregi prawicy powiększają się. Świadczy to o jednoczeniu się, co napawa nadzieją. Wspomniała o pracy powołanego rok temu zespołu składającego się z przedstawicieli wszystkich ugrupowań i w jego imieniu przedstawiła roczne sprawozdanie. Wymieniła: miejskie, narodowe, patriotyczne i kościelne uroczystości w 2004 roku w których uczestniczono. Zwróciła uwagę na inicjatywę Ligi Miejskiej postawienia i odsłonięcia, w rocznicę urodzin Papieża tj. 18 maja, figury Ojca Świętego Jana Pawła II. Uroczystość ta zgromadziła liczne rzesze mieszkańców miasta. Sporo osób uczestniczyło również w zorganizowanej przez ugrupowania prawicowe, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego tj. 13 grudnia, Mszy Świętej w intencji ofiar systemu komunistycznego.

Udało się zarejestrować jako Stowarzyszenie "Radę ds. Rodziny", która to z inicjatywy Ligi Miejskiej działa od 1996 roku w mieście. Dzięki zaangażowaniu LPR prowadzona jest przy Kościele p.w. Św. Mateusza świetlica dla dzieci. Sukcesem jest również wygrana sprawa dotycząca nienależnego podatku od gruntu pod lokale użytkowe.

Podczas dyskusji Jarosław Gabig nawiązał do sprawy "Polsatu". Powiedział - " przy okazji narażania miasta na takie wielkie straty finansowe próbuje się zniszczyć jednego z głównych liderów prawicy w mieście".
Niezależne Samorządne Związki Zawodowe "Solidarność" zapewniły, że choć nie biorą udziału w polityce to pośrednio, jak zresztą wszyscy, uczestniczą w niej i dlatego będą wspierały ugrupowania prawicowe.

Stwierdzono, że jest wiele do zrobienia i dlatego nie wolno odrywać się od środowiska. Należy wsłuchiwać się w głos społeczności lokalnej. Jeden z dyskutantów stwierdził " należy wysiąść z samochodów i rozejrzeć się wokół jak wygląda otaczająca nas rzeczywistość". Ktoś inny zauważył, że należy działać perspektywicznie, wspierać i dawać szansę młodym.

Było życzliwie, przyjaźnie i optymistycznie. Na tę miłą atmosferę zapewne wpływ miała również piękna oprawa spotkania.


Ugrupowania Prawicowe
działające na terenie Starogardu Gdańskiego

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz