środa, 26 stycznia 2005

Najnowocześniejsza oczyszczalnia

Najnowsza, najnowocześniejsza, nie szpecąca widoku, o wielkiej przepustowości i... póki co deficytowa.Stoi na zboczu przy widłach dróg - Starogard - Gniew. W dole płynie Szoryca - rzeczka przepływająca przez Skórcz. Oby ta rzeczka jak najszybciej doczekała czasów, kiedy przestaną do niej, a nie do oczyszczalni wpływać ścieki z miasteczka.
Oczyszczalnia w Skórczu działa od 1 sierpnia 2002 roku. Służy miastu i gminie Skórcz. Jedynie jedna czwarta miasta jest skanalizowana, gmina póki co wcale, więc znakomitą większość ścieków się tu dowozi.
Piotr Makowski, kierownik oczyszczalni, jest jednym z czterech tu pracujących osób. Wysoka technologia sprawia, że nie ma potrzeby zatrudniania większej liczby pracowników.

- To typ oczyszczalni mechaniczno-biologiczno-chemicznej, spełniającej wszystkie standardy unijne - mówi pan Piotr. - Zastosowano tu najnowsze rozwiązania konstrukcyjne. Oczyszczalnia posiada przepustowość 800m3 na dobę.
W skrócie cały proces oczyszczania ścieków wygląda tak. Ścieki z miasta spływają grawitacyjnie do pompowni głównej, znajdującej się za terenem oczyszczalni. Większa część - o czym napisaliśmy wyżej - jest dowożona. Najpierw ścieki są oczyszczane mechanicznie. Następnie muszą przejść przez wszystkie komory po kolei. Całym procesem oczyszczania steruje komputer, który włącza o określonych porach wyznaczone w programie maszyny. Wyniki analiz ścieków wypływających z oczyszczalni do tej pory mieściły się w normie. Większość urządzeń jest umieszczona pod ziemią. Pracują one na dnie komór. Głębokość zbiornika wynosi... 6,20m,

wielkość - hali sportowej.

Teraz oczywiście nie można tam wchodzić, bo mogą się wytwarzać silnie trujące gazy, co wiąże się z rodzajem spływających ścieków. Iglotex - największa firma w Skórczu - ma swoją przepompownię. To ona zrzuca najwięcej ścieków do oczyszczalni. Produktem finalnym jest osad, który wywozi się na komunalne wysypisko śmieci w Skórczu. Oczywiście zagęszczenie, transport i składowanie osadu to koszty. Osad może być ewentualnie wykorzystywany w rolnictwie, ale musi spełnić określone warunki.
M.K.


Zdjęcia:
1. Całkiem ładny budynek oczyszczalni i co najważniejsze - nie "pachnie".
2. Piotr Makowski przy komputerze, który steruje całym programem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz