piątek, 13 maja 2005

Informacje - UM Starogard - 12.05.2005

Serwis prasowy Urzędu Miejskiego w Starogardzie Gdańskim z 12 maja 2005 r.

4 maja Prezydent Miasta Stanisław Karbowski i zastępca Eugeniusz Żak spotkali się
w Warszawie z Ministrem Infrastruktury Panem Janem Ryszardem Kurylczykiem. Rozmawiano
na temat remontu drogi krajowej 22 na odcinku przebiegającym przez miasto Starogard.

Tego samego dnia prezydenci w narodowym Funduszu Ochrony Środowiska prowadzili rozmowy na temat Zakładu Utylizacji w Starym Lesie.

9 maja w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie ze współwłaścicielem Firmy Starpec. Celem spotkania było ustalenie dalszej współpracy i przyjęcie programu rozwoju.

Akcja z trzeźwym umysłem
Nasza gmina juz po raz czwarty uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł".Akcja ta skierowana jest do dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej, a honorowy patronat sprawuje Minister Edukacji Narodowej i Sportu.
Do projektu w 2005 roku włączyło się blisko 930 samorządów w całej Polsce.
Organizatorami przedsięwzięcia są dwie organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie producentów i Dziennikarzy Radiowych i Fundacja "Trzeźwy Umysł", projekt współorganizują samorządy lokalne.
W 2005 roku kampania jest częścią ogłoszonego przez ONZ Światowego Roku Sportu i Wychowania Fizycznego. W materiałach kampanii namawiających młodzież do wybierania sportu oraz uczenia się prawidłowych relacji z innymi ludźmi udział wezmą m.in. dwukrotni mistrzowie olimpijscy Robert Sycz i Tomasz Kucharski oraz koszykarka Małgorzata Dydek.
Kampania "Zachowaj Trzeźwy Umysł" jest odpowiedzią na obniżanie się wieku alkoholowej inicjacji. Młodym ludziom proponuje się korzystną alternatywę wobec używek - jest nią sport.
Do naszego miasta trafiło kilka tysięcy sztuk materiałów edukacyjnych w tym specjalne ulotki dla rodziców, oraz materiały profilaktyczne dla nauczycieli.
W ramach kampanii trafiamy też do sprzedawców alkoholu -wspólnie przypominamy, że sprzedaż alkoholu nieletnim jest przestępstwem. Praktyczne naklejki na kasy w sklepach mogą się stać hitem kampanii - tak sądzi koordynator ogólnopolskiego projektu - Maciej Zdziarski.
Dzieci i młodzież uczestniczące w akcji mogą wziąć udział w licznych konkursach z cennymi nagrodami (m. in. komputer, rowery, magnetofony, piłki, gry ) i spróbować sił w rywalizacji z rówieśnikami z całej Polski.
Pedagodzy szkolni ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz wychowawcy świetlic środowiskowych i terapeutycznych otrzymali juz wszystkie materiały edukacyjne, a dzieci i młodzież przygotowuje się do udziału w licznych konkursach.
O terminach różnorodnych działań podejmowanych w naszym mieście w ramach kampanii będziemy Państwa informować na bieżąco.

WERNISAŻ PRAC DZIECIĘCYCH
W poniedziałkowy ranek 9 maja w Starogardzkim Centrum Kultury rozbrzmiewał dziecięcy gwar i muzyka. To przedszkolaki z całego Starogardu zgromadziły się by uczestniczyć w wernisażu dziecięcych prac plastycznych, któremu towarzyszyły występy kapeli kociewskiej. Na uroczyste otwarcie zostali zaproszeni również przedstawiciele władz lokalnych.
Organizatorami przedsięwzięcia byli Miejskie Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi oraz Starogardzkie Centrum Kultury. Koordynatorkami wystawy, były nauczycielki owego przedszkola: Mirosława Wałaszewska i Dorota Cylman.
Gospodarze powitali gości po kociewsku. Na początku, po oficjalnym przywitaniu
i wręczeniu nagród małym przedstawicielom przedszkoli rozbrzmiały piękne melodie i piosenki kociewskie, przygotowane przez kapelę. Przedszkolaki również pochwaliły się swoimi umiejętnościami wokalnymi. Występom towarzyszyła spontaniczność i dobry humor.
Korzystając z okazji, pani dyrektor przedszkola Marzena Kobylańska podziękowała wieloletniej animatorce kultury Kociewia, zawsze chętnej do współpracy, Pani Mirosławie M??ller, wręczając jej dyplom i order "Przyjaciel Przedszkola", po czym rozpoczęto zwiedzanie i podziwianie.
Ze względu na to, że rok 2005 został ogłoszony Rokiem Kociewskim, wystawa przedstawiała tematykę regionalną i obyła się pod hasłem "Mali Twórcy Ludowi". Owi twórcy- starogardzkie przedszkolaki - zaprezentowały swą wiedzę o regionie Kociewia poprzez prace plastyczne wykorzystując przy tym bogactwo technik. Znalazły się tam prace przestrzenne i płaskie; malowane na szkle i nie tylko - rysowane, wyklejane. Dzieci przedstawiły umiejętności pracy
w glinie, masie solnej, masie papierowej itp. Pokazały, że dobrze znają wzory kociewskie, charakterystyczny strój regionalny, a nawet instrumenty ludowe - słowem to, co zawarte jest
w dziedzictwie kulturowym Kociewia.
Na stole przykrytym białym obrusem we wzory regionalne, z zastawą godną kociewskiej gospodyni znalazł się chleb ze swojskim smalcem, drożdżówka i krajowe owoce. Za stołem stała prawdziwa Kociewianka w pięknym stroju, zachęcająca do degustacji.
Była to wspaniała okazja dla przedszkoli do zaprezentowania swego dorobku z zakresu edukacji regionalnej, która daje szansę wprowadzenia człowieka w krąg kolejnych wspólnot - od kultury regionu po Europę regionu.
Imprezę wsparli sponsorzy: Państwo J.J. Potasznik i Towarzystwo Ubezpieczeniowe "WARTA".
Mirosława Wałaszewska

W środę Prezydent Stanisław Karbowski, zastępca prezydenta Zbigniew Kozłowski, Naczelnik WSS Urszula Domachowska, Wiceprzewodniczący RM Piotr Cesarz uczestniczyli w dniach otwartych OHP. Po części artystycznej przygotowanej przez podopiecznych OHP dyskutowano z zaproszonymi gośćmi, dyrektorami szkół i starogardzkimi przedsiębiorcami na tematy związane z działalnością i funkcjonowaniem OHP w naszym mieście.

W czwartek Prezydent Miasta Stanisław Karbowski uczestniczył w ceremonii otwarcia nowego oddziału Firmy Provident w Starogardzie. Z okazji otwarcia nowego oddziału Provident Polska, nawiązując do tradycji sportowych, jakie firma kultywuje poprzez realizację Ogólnopolskiego Programu Społecznego "Trampolina", dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1
Magdalena Wąsowicz otrzymała znacznej wartości sprzęt sportowy do gimnastyki artystycznej, który jak powiedziała - bardzo wspomoże działalność szkoły.


W czwartek 12 maja Prezydent Miasta Stanisław Karbowski uczestniczył w spotkaniu z białym personelem z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej. Na ręce Elżbiety Mrugalskiej Naczelnej Pielęgniarki Specjalistycznego Szpitala św. Jana w Starogardzie Gdańskim złożył życzenia wszystkim pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym. Prezydent podziękował za codzienną pracę, za trud i ogromne poświęcenie. Dziękuję za życzliwość, za pomocną dłoń i otwarte serce. Dzięki nieprzeciętnej wrażliwości na los drugiego człowieka, dzięki dzieleniu się doświadczeniem, niejednokrotnie często kosztem siebie samych, kosztem własnego życia prywatnego niesiecie innym nadzieję, siłę, ratujecie zdrowie i życie pacjentom. Niesienie pomocy innym daje olbrzymią siłę i nadzieję, życzę aby nigdy ich Państwu nie zabrakło - powiedział prezydent.

Prezydent Miasta Stanisław Karbowski zdecydował, że wszyscy emeryci i renciści będący mieszkańcami Starogardu Gdańskiego będą mogli korzystać z pływalni za cenę biletu ulgowego (tj. jak dla uczniów) w godzinach 16:00 - 18:00 od poniedziałku do piątku.


W czwartek 12 maja w Urzędzie Miejskim miało miejsce spotkanie poświęcone przyjęciu propozycji zmian i wniosków do zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego, które zgłoszone zostały podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej.
W spotkaniu uczestniczyli Prezydent Miasta Stanisław Karbowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Stefan Milewski, Radni Sejmiku Wojewódzkiego - Andrzej Grzyb, Stanisław Gierszewski, Radni Rady Miejskiej Witold Florek i Stanisław Aszyk, przedstawiciele Starostwa Powiatowego - Krzysztof Trawicki, Roman Preizing. Uczestnicy spotkania w dyskusji wyrazili ważność przygotowania przez Sejmik dokumentu i podkreślili potrzebę uwzględnienia w nim spraw związanych z miastem Starogard i regionem.
Proponowano między innymi uzupełnienie zapisów celu strategicznego o sformułowania: tworzenie efektywnej sieci powiązań komunikacyjnych (drogowych i kolejowych) pomiędzy subregionalnymi ośrodkami a także miedzy nimi a Metropolią Zatoki Gdańskiej, wydzielenie specjalnej puli środków finansowych dla wsparcia tworzenia terenów inwestycyjnych w tych ośrodkach i lokalnych instytucji wsparcia finansowego małych i średnich przedsiębiorstw, zahamowanie procesu koncentracji w Trójmieście instytucji z szeroko rozumianej sfery usług, kosztem ośrodków subregionalnych - dotyczy to głównie szpitalnictwa, placówek finansowych (banków) ośrodków obsługi inwestorskiej, szkolnictwa na poziomie ponad średnim, rozwój działalności gospodarczej komplementarnej w stosunku do obszaru metropolitarnego poprzez aktywne przedsięwzięcia instytucji wojewódzkich w takim kierunku.
Zwrócono uwagę, że przygotowana Strategia w zakresie służby zdrowia również nie odzwierciedla dramatycznej sytuacji, która w tej dziedzinie jest na terenie naszego województwa.
Bardzo ważnym zadaniem będzie stworzenie systemu monitoringu i oceny realizacji Strategii (...) W zaktualizowanej strategii powinien znaleźć się zapis określający w przybliżeniu udział procentowy w środkach finansowych zewnętrznych, które będą przeznaczone na aglomerację trójmiejską oraz powiaty jako ośrodki subregionalne.
Poza tym w priorytecie wsparcia proponuje się wpisanie istniejącej osi transportowej: Berlin-Królewiec - poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury drogowej z jednoczesną poprawą bezpieczeństwa przejazdu.
Przedstawiono też szczegółowe wnioski o zmianę w priorytetach Konkurencyjność, Spójność, Dostępność (tu m. in. droga krajowa nr 22 i wojewódzka nr 222 na terenie miasta i gminy Starogard).
Zwrócono uwagę, że pilnych działań wymaga rozwiązanie stosunkowo najgroźniejszych zjawisk
w województwie i dlatego należy podjąć działania nad stworzeniem strategii sektorowych: strategii rozwoju sieci transportowych, strategii poprawy bezpieczeństwa, strategii działań przeciw wykluczeniu społecznemu, strategii zdrowotnej.
Przewodniczący Rady Miejskiej Stefan Milewski przesłał propozycje zmian oficjalna drogą, jako wynik konsultacji na terenie miasta do zarządu wojewódzkiego. W czerwcu Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego zostanie przyjęta w drodze uchwały przez Sejmik Wojewódzki i wtedy dowiemy się, które z proponowanych zmian w niej się znajdą.

W dniu 23 maja 2005 r. w sali nr 21 Urzędu Miejskiego ul. Gdańska 6. odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury, Gospodarki Miejskiej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego.
Porządek posiedzenia:

Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności.

Zapoznanie się ze stopniem realizacji inwestycji przyjętych w planie rzeczowym na 2005 r.

Polityka władz miejskich w zakresie odbioru ścieków przez oczyszczalnię gminną na podstawie opracowanego bilansu ściekowego.

Sprawy bieżące - wolne wnioski.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz