piątek, 13 maja 2005

UM Starogard - informacje, 12.05.2005

4 maja Prezydent Miasta Stanisław Karbowski i zastępca Eugeniusz Żak spotkali się
w Warszawie z Ministrem Infrastruktury Panem Janem Ryszardem Kurylczykiem. Rozmawiano
na temat remontu drogi krajowej 22 na odcinku przebiegającym przez miasto Starogard. Więcej:
http://starogard.kociewiacy.pl/index.php

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz