środa, 11 maja 2005

IV Kaliski Uliczny

IV Kaliski Uliczny Bieg Trzeźwościowy o Puchar Wójta Gminy
14 Maja 2005, godz. 14.00

Start przed Gminnym O środkiem Kultury w Kaliskach ul. Długa 18

Zgłoszenia przyjmuje GOK osobiście lub telefonicznie (5609245) do 12 maja 2005

Kategorie biegów:

Bieg 1 i 2 - uczniowie klas I-III dystans 600 m (oddzielnie dziewczynki i chłopcy)

Bieg 3 i 4 uczniowie klas IV -VI dystans 1200 m (oddzielnie dziewczęta i chłopcy)

Bieg 5 uczniowie gimnazjum dystans 1200 m (dziewczęta)

Bieg 6 uczniowie gimnazjum dystans 2400 (chłopcy)

Bieg 7 kobiety do lat 28 - dystans 1200 m

Bieg 8 m mężczyźni do 28 lat - dystans 2400 m

Bieg 9 kobiety 29-40 lat - dystans 1200 m

Bieg 10 mężczyźni 28-40 lat - dystans 2400

Bieg 11 kobiety pow. 40 lat - dystans 1200 m

Bieg 12 m mężczyźni pow. 40 lat - dystans 2400

Bieg główny - 2400 m mężczyźni od lat 16 - nagroda pieniężna w wysokości 300 zł.

Dla pozostałych zwycięzców w poszczególnych kategoriach przewidziane puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe. Dla wszystkich uczestników biegów poczęstunek.

Uwaga! Istnieje możliwość wspólnego startu kilku kategorii biegowych.

Organizatorzy: Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminny Ośrodek Kultury; współpraca Krystyna Cywińska, Jolanta Ignaciuk, Tadeusz Skórczewski, Beata Zaręba, Grażyna Dera, Katarzyna Zalewska oraz Policja.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz