czwartek, 5 maja 2005

Kamionka - historia c.d.

Wójtostwo, Gromadzka Rada Narodowa i Gminna Rada Narodowa - przynależność Kamionki.

Około roku 1910 Kamionka należała do wójtostwa, które mieściło się w miejscowości Udzierz. Wójtem był wtedy właściciel jeziora o tej samej nazwie Kalsztein. Prowadził własne gospodarstwo rolne i rybne, załatwiał sprawy urzędowe, prowadził meldunki i udzielał śluby cywilne. W roku 1920 wójtem był Józef Cejrowski, który mieszkał w Leśnej Jani i również prowadził własne gospodarstwo rolne. W tym samym czasie meldunki prowadził i udzielał ślubów inny mieszkaniec leśnej Jani - Szczukowski. Ci urzędnicy przyjmowali petentów we własnych domach.

Około roku 1927, kiedy wójtem został mieszkaniec Lalków Tytus Śliwa, siedzibę wójtostwa przeniesiono do centrum Leśnej Jani (obecnie obok przystanku autobusowego, gdzie przez długi czas mieściła się milicja). Tam mieściło się wójtostwo aż do 1939 roku. Załatwiano w nim wszelkie sprawy urzędowe, wydawano też dowody osobiste. Pracowały już trzy osoby - wójt, sekretarz i referent.

W czasie okupacji hitlerowskiej Urząd sprawował właściciel majątku w Leśnej Jani. Po odzyskaniu niepodległości wójtostwo zamieniono na Gromadzką Radę Narodową. Tak było do roku 1954. A po nim dokonano innego podziału administracyjnego. Na naszym terenie utworzono trzy GRN - w Leśnej Jani, we Frący i w Smętowie. Do GRN Leśna Jania należały - Leśna Jania, Kościelna Jania, Stara Jania i Rynkówka, do GRN Frąca - Kamionka i Lalkowy, do GRN Smętowo - Smętowo, Czerwińsk, Kopytkowo i Bobrowiec. Pierwszymi przewodniczącymi tych GRN byli: w Leśnej Jani - Wacław Ukleja, we Frący Bolesław Rozalski i w Smętowie - Pozorski. W każdej z tych Gromadzkich Rad urzędowali - przewodniczący, sekretarz, referent i inkasent podatkowy. W takim to składzie urzędowano do 1969 roku, kiedy to Gromadzkie Rady Narodowe skomasowano i utworzono jedną Gminną Radę Narodową w Smętowie, do której należy też Kamionka.

Naczelnikami gminy byli: Zbigniew Świtalski, Maciej Brysiak i Stanisław Zając. Od roku 1990 funkcję wójta pełnił przez dwie kolejne kadencje Jerzy Zieliński, potem Teodor Kalinowski i ostatnio ponownie pełni ją Jerzy Zieliński.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz